Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Porastao broj predmeta po kojima je vođen upravni postupak

Porastao broj predmeta po kojima je vođen upravni postupak

U izvještajnom periodu za 2015. godinu, općinske službe za upravu imale su u radu ukupno 10504 predmeta koji su vođeni po upravnom postupku, a od toga 8139 novozaprimljenih predmeta te 2365 predmeta koji su prenešeni kao nerješeni iz prethodne godine, od čega 8415 predmeta u kojima je postupak pokrenut po zahtjevu stranaka i 2089 predmeta koji su pokrenuti po službenoj dužnosti.

Ako se ovi podaci uporede sa podacima iz prethodne 2014. godine, kada je ukupno rješavano 9491 predmeta (po zahtjevu stranke i po službenoj dužnosti) vidno je došlo do značajnog porasta predmeta po kojima je vođen upravni postupak. Potrebno je istaći da je došlo do najvećeg povećanja predmeta u postupcima donošenja rješenja o dobravanju ispravki u matičnim knjigama te izdavanju rješenja iz oblasti prometa i komunikacija ,te postupcima ostvarivanja prava iz oblasti boračko invalidske zaštite.

Na osnovu prikazanih pokazatelja u tabelama, i ako je ukupan broj predmeta u radu u 2015 godini, u većoj mjeri povećan,povećan je ukupan broj rješenih predmeta, povećan je ukupan broj rješenih predmeta u roku, povećan je ukupan broj rješenih predmeta po isteku roka za rješavanje.

Na osnovu ukupnog broja rješenih predmeta,evidentan je mali procenat izjavljenih žalbi odnosno prigovora,osim žalbi koje su izjavljene od strane zakupa poljoprivrednog zemljišta te pomoći od elementarnih nepogoda,radnih odnosa i komunalnih naknada.

Tabela-1

tabela-2

tabela-3

tabela 4

tabela 5

tabela 6

 

tabela 7

About redakcija novina

Scroll To Top