Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / 368 mladih sa fakultetskom diplomom čeka posao

368 mladih sa fakultetskom diplomom čeka posao

Općina Kalesija je u 2015. godinu ušla sa 8.980 osoba koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kalesija. Više od pola, njih 4545 koji traže posao su osobe ženskog spola.

nezaposleni zavod za  zapaošljavanje osijekNajviše je nekvalifikovane radne snage – 3375. Sa fakultetskom diplomom, odnosno sa visoko stručnom spremom je 368. I u ovom slučaju je više od pola žena, čak 236. Sa višom stručnom spremom je 46 prijavljenih. Otali dio su najvećim dijelom oni sa srednjom stručnom spremom i zanatlije.

Putem Biroa za zapošljavanje zdravstvenu zaštitu ostvaruje 6278 korisnika.

About redakcija novina

Scroll To Top