Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Ko su politički „preletači“ u Općinskom vijeću Kalesija?

Ko su politički „preletači“ u Općinskom vijeću Kalesija?

Opće je poznato da Izbornim zakonom u BiH mandat u Općinskom vijeću pripada pojedincu koji ga je osvojio, a ne političkoj stranci koja ga je kandidovala za Vijeće.

politicari

Riječ „preletač“ iz jednog u drugi klub ili iz jedne u drugu stranku nije aktuelna samo u ovom posljednjem mandatu i prije deset godina neki su zbog interesa ili neslaganja sa partijom, odnosno strankom iste napuštali i prelazili tamo gdje im je bilo bolje.

Refik Gutić u Općinsko vijeće Kalesija je ušao kao kandidat SDP-a, ali je zbog posla u Općini Kalesija, tu stranku napustio te se priklonio većini koju je imala Stranka demokratske akcije Kalesija, u vrijeme dok je načelnik bio Rasim Omerović.

Njegovim stopama krenuo je i Mevludin Ikanović kadar Narodne stranke Radom za boljitak koji je također napustio svoju stranku te se priklonio Stranci demokratske akcije koja je imala vlast.

I Gutić i Ikanović funkcije vijećnika su obnašali od 2008. do 2012.godine. U mandatu od 2012.godine do 2016.godine sedam vijećnika je promijenilo stranke zahvaljujući kojima su izborili mandat u vijeću.

Prvo su Bosanskohercegovačku stranku Sefer Halilović napustili dr. Asim Mehmedović i Sead Selimović te su osnovali Klub nezavisnih vijećnika, da bi se priklonili Stranci demokratske akcije koju su napustila četiri vijećnika Mujo Mujkić, Mujo Mešanović, Sena Musić i Nihad Hamzić koji osnivaju Klub za bolju Kalesiju.

U ovom mandatu sopstvenu stranku je izdao i Selmir Buljkić koji je napustio SDP i prešao u Stranku demokratske ackije, a zahvaljujući čemu je dobio i posao u Centru za socijalni rad.

U novom sazivu vijeća Elvir Brkić koji je u vijeće ušao preko Stranke za BiH prešao je u Nezavisnu listu Sead Džafić, a u nezavisne vijećnike iz Bosanskohercegovačke patriotske stranke su prešli Rašid Vildić, Semir Mujkanović i dr.Jasmin Osmančević koji su se priklonili vlasti.

Najnoviji „preletač“ je Sejfo Trgovčević koji je Stranku demokratske akcije zamijenio Strankom demokratske aktivnosti. Iako je mandat vijećnika tek počeo sasvim sigurno do kraja će biti još onih koji će promijeniti “dres” partiju ili stranku.

 

About redakcija novina

Scroll To Top