Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Esad Čanić ponovo predsjedavajući Vijeća, vraćeni stari upravni odbori

Esad Čanić ponovo predsjedavajući Vijeća, vraćeni stari upravni odbori

15:51 – Završena je sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

15:49 – Usvojena je Inicijative za dopune i izmjene Zakona o poreza na promet nepokretnosti i prava Tuzlanskog kantona sa dopunom uz Zaključak Zijada Suljkanovića.

15:48 – Zijad Suljkanović (NSRzB) – Ja bi samo tražio da u Zaključku bude da su oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti vjerske zajednice i boračke kategorije.

15:47 – Razmatranje Inicijative za dopune i izmjene Zakona o poreza na promet nepokretnosti i prava Tuzlanskog kantona-

15:47 – Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija.

15:46 – Razmatranje Odluke o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija.

15:45 – Usvoje je Informacije o provođenju Odluke o javnom redu i miru općine Kalesija.

15:44 – U toku je razmatranje Informacije o provođenju Odluke o javnom redu i miru općine Kalesija.

15:43 – Usvojena je Informacija o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih.

15:41 – Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) – Neke MZ su izdvojile pozamašan iznos sredstava za određene projekte. Da bi se u narednom periodu treba povećati sredstva za rad MZ. Imamo 66.000 KM na 23 MZ. Ako razvrstavamao ova sredstva po broju mještana oko 12.500 KM treba pripasti Tojšićima, a dobili su 3.600 KM. Ne možemo gledati da J.Lug koji broji dvadesetak mještana dobije možda hiljadu manje. Vidimo da sve MZ imaju čitaonice i vidimo da je MZ Tojšići najaktivnija kada je u pitanju broj aktivnosti.

selmir_buljkic

15:40 – U toku je razmatranje Informacije o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih.

15:39 – Usvojena je Informacija o stanju kriminaliteta, maloljetničke delikvencije, nasilja u porodici, stanja javnog reda i mira, bezbjednosti iz oblasti saobraćaja i referata za sprovođenje propisa o oružju na području Kalesije.

15:30 – Amir Barčić (SDP) – Ja ću par rečenica reći vezano za ovu tačku. Malo ću svoju diskusiju proširiti o provođenju Odluke. Moram reći da je broj krivičnih djela smanjen, da je broj nasilja u porodici smanjen, vrlo je bitno kada krenem na posao i vidim policajce pored škola i vjerujte da su prelasci učenika posebno u jutarnjim satima veoma rizični. Vidim da su u 2015.godini policajci bili ažurniji i kada je u pitanju sankcionisanje nesavjesnih vozača. Vrlo je bitno napomenuti da je PU Kalesija smanjila broj prekršaja kada je u pitanju remećenje javnog reda i mira.

amir_barcic

15:28 – U toku je Informacija o stanju kriminaliteta, maloljetničke delikvencije, nasilja u porodici, stanja javnog reda i mira, bezbjednosti iz oblasti saobraćaja i referata za sprovođenje propisa o oružju na području Kalesije.

15:27 – Usvoje je Olduka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja objekata komunalne infrastrukture.

15:26 – U toku je rasprava o Odluci o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja objekata komunalne infrastrukture.

15:22 – Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa uprave općine Kalesija.

15:19 – Muhamed Alić (ASDA) – Ova tačka je ušla u redovnu proceduru. Istina je da sam kao predsjedavajući predložio da ta tačka dnevnog reda ide, i da se koriguje koeficijent načelniku.

muhamed_alic

15:18 – Muhamed Osmanović (SDP) – Mi smo zaista dali podršku Ismetu kad aje tek došao jer smo mislili da će raditi. Nemojte sad govoriti mi podržavamo, a sad ne podržavamo. Mi smo podržali Rebalans Budžeta i tada je imao našu podršku, a kada smo vidjeli da nije uradio ništa onda nije imao podršku.

15:17 – Adnan Kamerić (SDA) – Izgleda da Ismet nije dobar samo od onoga dana kada ga je SDA predložila za načelnika. To sam htio reći i tu je Muhamed Alić i neka izađe i kaže da lije istina ono što sam pričao.

15:15 – Hasan Ćorsuljić (SDP) – Kada je u pitanju Ismet Mešić on je politički igrač, a mene ste ubjedili da je Nedžad na bolovanju. Politički gledajući situaciju, Nedžadje poslat kući da bi se Ismet promovisao. Da mu nismo smanjili koeficijent mislim da ne bi ni došao na posao. Ja se nadam da će ovo ostati ovako kako stoji. Ja sam ubjeđen da će načelnik opet na bolovanje za mjesec dana.

15:13 – Galib Softić (SDP) – Kažumi hvalili Ismeta Mešića, istina je. Ismet je radio prvi mjesec, a kasnije se uklopio u sivilo i mislim d aje bio pod pritiskom i da ima opstrukcije. Mislim i da je Nedžad pod pritiskom. Ja mu se divim jer je sve izdržao.

15:10 – Amir Barčić (SDP) – Vadiš se na Kolegij na kojem smo donijeli Odluku da bude rebalans i kapitalni izdaci, a gdje su te tačke ovdje na vijeću. Savjetnik imao plaću a koga je savjetovao od kafane do kafane.

15:09 – Adnan Kamerić (SDA) – Što se tiče pojmova odmor i bolovanje to su dva različita pojma. Na prethodnim sjednicama sam ponavljao koliko je opozicija hvalila rad Ismeta Mešića. Hvala bogu načelnik se vratio i na Kolegiju je donesena odluka da se načelniku vrati koeficijent plaće.

15:05 – Mujo Mujkić (Bolja Kalesija) – Ja mislim ako je neko bolestan treba uzeti odmor, ali da ne trpe građani Kalesije. Imamo ovdje koeficijent 9.5 za određivanje plaće načelniku. Mislim da je sramota određivati takve koeficijente. Imali smo Ismeta Mešića koji ništa nije uradio, samo je iniciro vanredne sjednice i preispitivanje naših odluka. Vi grabite samo novac iz Budžeta, a znamo da ga niste zaradili. Ovo građani trebaju da zapamte da se ovom Odlukom plaća nerad načelnika.

15:04 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) – Meni je drago što je Glaib rekao da su malo pretjerali sa određivanjem koeficijenta za načelnika i savjetnika. Ne treba se svetiti ljudima, krivo mi je kao doktoru što se pojam bolovanja upoređivao sa riječima nerad. Neću da se više igramo sa tim pojmovima.

15:03 – Galib Softić (SDP) – Mislim da u ovoj Odluci je oštećen pravobranilac i mislim da mu treba povećati koeficijent. Možda smo malo pretjerali sa određivanjem koeficijenata za plaću načelniku i savjetniku.

15:01 – Nedžad Džafić (načelnik) – obrazložio je Amandmansko djelovanje vezano za Odluku o utvrđivanju plaća i naknada izabranih dužnosnika i uposlenika uprave općine Kalesija.

15:00 – Usvojena je Odluka o imenovanju članova i predsjednika privremenog Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja” Kalesija.

14:57 – Hajrudin Husejnović (sekretar) – Općinsko vijeće utvrđuje naknadu članovima UO. Kada ste razriješili prošli put UO automatski je ukinuta i Odluka o naknadi.

14:56 – Galib Softić (SDP) – Mene zanima ovdje u ovoj Olduci je navedeno da članovi privremenih UO Doma zdravlja imaju naknadu, pa me zanima imaju li i ostali u drugim ustanovama.

galib_softic

14:53 – Nedžad Džafić (načelnik) – Ja kao predlagač želim samo da korigujem da piše u Odluci da se na funkciju predsjednika privremenog UO Doma zdravlja imenuje Melisa Hodžić-Suljkanović.

14:53 – Usvojena je Odluka o razrješenju članova i predsjednika privremenog UO JZU Dom zdravlja Kalesija.

14:42 – Hajrudin Husejnović (sekretar OV Kalesija) – Ovo što priča Mujo mislim da nije uredu, ali niko ne smije osporiti da je Muhamed uradio nešto u Domu zdravlja. Ja ovdje imam jednu prepisku ovdje anonimnu prijavu, vezano za nabavke određenih stvari, kao i plaćanje kaucije iz Budžeta Doma zdravlja Kalesija. Mi smo tri mjeseca imali inspekcije i kopiranje dokumentacije. Mi smo čekali nalaz svih faktora koji su tada vršili provjere, Dom zdravlja je tada kažnjen za neke propuste oko 1.000 KM, ali nije bilo osnova za navedene tvrdnje u prijavi.

14:41 – Selmir Buljkić (samostalni vijecnik) – Nije tačno da nismo znali za ova sredstva za kapitalne izdatke. To su iznosi oko 300.000 KM.

selmir_buljkic

14:39 – Mujo Mujkić (Bolja Kalesija) – Ja nikoga ne blatim, ali i sam direktor je rekao da postoje neka sredstva. Trebaju ta sredstva staviti se u funkciju građanima.

14:36 – Sead Selimović (samostalni vijećnik) – Haso je moj prijatelj i složio bi s eu nekim njegovim izjavama. Govorio sam ranije da nije lijepo da napadamo ustanove bez potrebe. Osjećam potrebu da kažem da dr.Osmanovića poznajem iz rata i znam da je stručnjak, dobar i pošten je čovjek. Niko nije iznio nijednu negativnu stvar protiv njega. Mi kad biramo UO uvijek ih izaberemo da smjene direktore, što je žalosno. Ja navijam za Bayer ali moram reći da je Ronaldo iz Reala odličan igrač. Mi moramo ljudi priznati nečiji uspjeh. Sve ono što je dobro za građane treba podržati.

sead_selimovic

14:30 – Hasan Ćorsuljić (SDP) – Ja mislim da bi bilo lijepo da se ova Odluka povuče, ali eto to je tako otišlo. Čim smjenite UO mislim da ćete smjeniti i Muhameda Osmanovića. Trebam Vas posjetiti na neke stvari. Ovi sada koji dođu treba da povedu računa o onome što je Muhamed uradio. Znate da sam ja tražio drugu smjenu, a direktor Nusret Sinanović je uvijek govorio da to ne može, a Muhamed to odmah uradio veoma jednostavno. Tojšići su dobili drugu smjenu, majka mi je pregledana sinoć u šest sati. Molim Vas nastavite u smjeru kretanja kako je krenuo Muhamed. Veoma je bitno da ovo sve funkcioniše i bilo bi “ludo” da sada dođe neko novi i to sve ukine.

14:27 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) – Meni je zasmetala ova priča o Domu zdravlja. Mi usvajamo finansijski izvještaj ove ustanove. Previše je ozbiljna stvar kada izađe Mujo i kaže da neko uzima novac i stavlja na privatne račune. Zašto mi kao Općina nismo kupili sanitet i dali ovoj ustanovi. Ministarstvo kada da 1 KM oni traže opravdanje tako da su ove priče neutemeljene.

14:26 – Muhamed Osmanović (SDP) – Kao vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja moram da kažem da ne postoje tajni i privatni računi. Ima sredstava da se zanove aparati, a da ljudi to neće osjetiti mislim zaposlenici.

14:25 – Mujo Mujkić (Bolja Kalesija) – Ja nisam spomenuo privatne račune, nego rekao tajne račune. Treba se utvrditi gdje novac iz Doma zdravlja.

14:24 – Adnan Kamerić (SDA) – U prethodnom izlaganju čuli smo ozbiljne optužbe o prebacivanju novca na privatne račune iz Doma zdravlja. Ovdje se govori o pet miliona KM.

adnan_kameric

14:19 – Mujo Mujkić (Bolja Kalesija) – Opet ću vas posjetiti na tonski zapis kada ste nas kritikovali. Ja moram da kažem da mjesec dana ovaj kada smo imali UO koji smo mi imenovali nije naplaćena ni jedna KM, a prethodni je za naknade uzeo mnogo novca. Također je utvrđeno mnoštvo nepravilnosti, pa čak i oročen novac na računima koji nije smio biti. Ljudi treba da vodimo računa o našim građanima. Ambulanta u Tojšićima je opasna po pacijente ali i po građane koji tu žive. Pitam se otkud Domu zdravlja ovoliko novca, a nije ulagano u opremanje ustanove.

mujo_mujkic

14:18 – U toku je rasoprava o Odluci o razrješenju članova i predsjednika UO JZU Dom zdravlja Kalesija.

14:15 – Hasan Ćorsuljić (SDP) – Malo prije smo smjenili Izeta Jajčevića, a sada ga imenujemo za predsjednika. Građani trebaju povesti računa o članovima porodice Suljkanović jer su haman oni ovdje jako inteligenti. Imao četiri u vijeću, nek naredne godine imaju osam pa posle šesnaest i nek imaju svoju većinu.

hasan_corsuljic

14:13 – Usvojena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje predsjednika i članova UO JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija.

14:08 – Usvojena je Odluka davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i članova UO “Vodovod i kanalizacija” Kalesija.

14:07 – Usvojena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP “Veterinarska stanica” Kalesija.

13:44 – Nova pauza u trajanju od 15 minuta.

13:40 – Usvojena je Odluka o imenovanju predsjednika i članova UO Centra za socijalni rad.

13:40 – Usvojena je Odluka o razrješenju predsjednika i članova UO Centra za socijalni rad

vijece_4

13:38 – Usvojena je Odluka o imenovanju predsjednika i članova UO JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

13:36 – Usvojena je Odluka o razrješenju članova i predsjednika UO JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

13:35 – Usvojena je Odluka o imenovanju predsjednika i članova UO Gradska biblioteka Kalesija.

13:34 – Amir Barčić (SDP) – Podsjetiću Adnana Kamerića na nešto što mu je rekao pravobranilac. Ukoliko neko pokrene spor protiv Oopćine, zbog smjena, a to dokaže da je urađeno nezakonito Općina će snositi troškove.

13:33 – Mujo Mujkić (Bolja Kalesija) – Vratimo snimak prošlih sjednica kada ste se ovdje upljuvali citirajući zakone i Ustave kada smo mi vršili zamjene članova UO.

13:31 – Usvojena je Odluka o razrješenju članova i predsjednika privremenog UO Gradska biblioteka Kalesija.

13:28 – Hasan Ćorsuljić (SDP) – Ovdje imate Mehmeda Hodžića kojeg je predložila prošla većina, pa da vidim imate li neki Amandman da niste pogriješili. Pogledajte ba kako imate lijepu opoziciju, mi nismo kao vi. Mi nismo napustili sjednicu kao vi. Vi kada ste izgubili vlast vi to niste mogli da prihvatite nešta ste čitali, napuštali.

13:22 – Amir Barčić (SDP) – Ljudi Vi stvarno izmišljate. Gledam ove Odluke i ne vjerujem. Ljudi Vi stvarno niste stručni. Trebali ste napisati imamo novu većinu, jer ste toliko lakrdilje napravili u obrazloženju.

13:20 – Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje nepokretnosti i prava u prometu.

13:18 – Nastavlja se sjednica OV Kalesija.

12:54 – Nova pauza u trajanju od 10 minuta.

12:53 – Odluka je usvojena sa 14 glasova ZA i 9 PROTIV.

12:49 – Amir Barčić (SDP) – Zatražio je da se o Odluci o obavljanju dužnosti predsjedavajućeg OV Kalesija izjasni pojedinačno.

12:48 – Hasan Ćorsuljić (SDP) – Ja sam u kampanji profesore 4 godine i borim se protiv nerada.

12:43 – Sead Selimović (samostalni vijećnik) – Osjećam potrebu da kažem nekoliko rečenica jer sam prozvan. Treba imati na umu da se ovdje vodi izborna kampanja. Na prethodnim sjednicama kada je smjenjen predsjedavajući i gdje smo mi ukazali da su nezakonite, kao i ponižene određene osobe.  Lahko je kritikovati iz opozicije, tebi Haso sada to odgovara. I stara vlast je pomela sve što je mogla i postavila svoje tečiće, rođake i stranačke osobe.

sead_selimovic

12:40 – Hasan Ćorsuljić (SDP) – Lijepo se vratiti na početak. Hoću malo da pitam Vas, Adnana Kamerića, profesora Selimovića, ovim silnim članovima i tačkama za koje ste nas optužili da smo mi nešto nezakonito uradili, šta ćete vi uraditi. Ja nisam mogao ubjediti ljude koji su gledali snimak, svađe Esada i Zijada da su njih dvojica zajedno. Dobro je ovo što rade, ovo će njih odvesti tamo gdje im je i mjesto. Svi ćete vi doći na svoje mjesto.

12:35 – Amir Barčić (SDP) – Biće nama med imlijeko, a ode odmah 30.000 KM iz Budžeta, a kome ode, Esadu Čaniću. Mi kada smo govorili o radu predsjedavajućeg OV Kalesija koji radi manje vremena u općini nego efendija u džematu. Mislim da je za ovu funkciju potrebno četiri dana. Kada sam vidio da nema rebalansa na ovoj sjednici odmah sam rekao kupili su nekoga. Građani moraju znati da vi ne idete naprijed, već idete nazad. Ja znam da ćete vi smjeniti i Muhameda Osmanovića sa mjesta vd direktora Doma zdravlja koji je za 15 dana uradio više nego vaši za godine. Kada je u pitanju naknada za predsjedavajućeg mi smo to planirali uvrstiti u stipendije za učenike. Ovo što radite je sramota. Predsjedavajući sjedi u kancelariji i igra pokera i odlučuje ko će odraditi pripravnički, ko dobiti pomoć. De povucite ovu odluku, ljubim Vas. Ove pare što dobija za naknadu će d akoristi da kupi koji glasić.

12:32 – Mujo Mujkić (Bolja Kalesija) – Ja bih čestitao novoizabranom, a bivšem bi se zahvalio za sve što je uradio. Vezano za Odluku o uvođenjunaknade predsjedavajućem OV Kalesija, moram reći da nema potrebe za to jer je dokazano da je moguće to raditi volonterski. Sjećam se kada je Čanić kazao da će sa načelnikom raditi za dobrobit Kalesije, a svi vidimo da nije tako. Odgovornost za to snosi predjedavajući OV Kalesija. Uvođenje naknade će koštati građane.

mujo_mujkic

12:31 – Nastavlja se sjednica OV Kalesija.

12:22 – Pauza u trajanju od 5.minuta.

12:20 – Esad Čanić (SBiH) – Hvala svima koji su glasali za mene. Sreća pa dugo nije trajala blokada Općine, jer smo mi sve bili složili i počeli raditi, a ovi koji su prethodno vrijeme bili vlast su to nam usporili.

12:19 – Izabran je novi (stari) predsjedavajući OV Kalesija Esad Čanić iz Stranke za BiH.

esad_canic

12:18 – Sjednicu nastavlja da vodi zamjenica Hasiba Kurtić (SDA).

12:16 – Smijenjen je predsjedavajući OV Kalesija Muhamed Alić (ASDA).

vijece_2

12:15 – Hasan Ćorsuljić (SDP) – Ja bi zamolio predlagača da izađe i da objasni zašto mjenjamo čovjeka koji radi džaba. On je radio u proteklom periodu i svaki mjesec nam je uštedio preko 2.500 KM. Ako može pojašnjenje.

12:14 – U toku je rasprava o razrješenju predsjedavajućeg OV Kalesija.

12:11 – Esad Čanić (SBiH) – Ja ću kratko obrazložiti vezano za imenovanje nove zamjenice predsjedavajućeg OV Kalesija. Na ovu funkciju imenovana je Hasiba Kurtić iz SDA.

hasiba_kockar

12:11 – Sa funkcije zamjenice predsjedavajuće smijenjena je Kadira Suljkanović.

12:11 – Mujo Mujkić (Bolja Kalesija) – Sramota je načelniče d aprimate plaću, a ne radite. Dokaz za to je Izvještaj o vašem radu.

12:09 – Nedžad Džafić (načelnik) – S obzirom na ove “žalopoljke” koje je iznijela zamjenica predsjedavajućeg. Nije istina da je moja plaća 4.000 KM, ja imam plaću 3.100 KM. Svi vi znate kolika je moja plaća, ali ste to htjeli zloupotrijebiti govoreći da imam plaćukao premijer.

12:03 – Amir Barčić (SDP) – Zakleo sam se da neću izlaziti, ali moram. Molim Vas demokratija je matematika, napravili ste novu većinu, mi nećemo tražiti pauze kao vi što ste radili. Nemojte ljudi izmišljati obrazloženja, imate većinu i radite.Gospodine Čaniću vi ste prošli put scenarijo napravili kako da prekinete sjednicu. Sjećaš se Čaniću da je ovdje jedan vijećnik htio da udara mog Hasu.

11:59 – Kadira Suljkanović (zamjenica predsjedavajućeg) – Gospodine Čaniću, kada kažete da sam nešto prekršila treba da imate papir za takvo što. Ja nisam ovdje iz koristi, ja sam tu da pomognem. SDA stranka će uništiti sve što valja u ovoj općini. Gospodine Nedžade Džafiću vi glumite bolesnika i primate 4.000 KM za svoj nerad. Ja sam izabrana na ovo mjesto sa 24 glasa, a vi tražite moju smjenu. A dragi moji vijećnici iz 14 ručica, svi ste lagali i izdali narod. Svi kupujete i radite kriminal. Mehmed Suljkanović je ostavio poljoprivredno dobro Spreča iza sebe, a pojedinci su ga uništili. Zijade ti si pionir jer godinama hoćeš u komisiju gdje ima novca. Asim Musić je izmjenjao stranaka koliko hoćeš, a zaposlio je i kćerku.

kadira_suljkanovic

11:56 – Esad Čanić (SBiH) – Osnovni razlog za smjenu Kadire je njeno nezakonito vođenje sjednice OV Kalesija. Riječ je o 34.redovnoj sjednici OV Kalesija.

11:55 – Nastavlja se sjednica Općinskog vijeća Kalesija i prva tačka je smjena zamjenice predsjedavajućeg OV Kalesija Kadire Suljkanović.

11:47 – Nova pauza u trajanju od 10 minuta.

11:36 – Usvojen je Dnevni red za 36.redovnu sjednicu OV Kalesija.

11:34 – Asim Mehmedović (Samostalni vijećnik) – Smatram da se Plan kapitalnih investicija Doma zdravlja Kalesija treba uvrstiti u dnevni red jer je ovo dobro za pacijente, ali i ljekare. Treba razmišljati i o ugradnji lifta u ovoj ustanovikako bi se pomoglo invalidnim osobama, ali i uvođenje službe za kućne posjete i kućno liječenje.

asim_mehmedovic

11:33 – Nastavlja se sjednica OV Kalesija.

11:00 – Esad Čanić (SBiH) – Ja ću Amiru Barčiću reći da ja nisam Eso, nego Esad Čanić. Prije zaključivanja rasprave tražim pauzu od 30 minuta u ime Kluba Stranke za BiH.

10:55 – Amir Barčić (SDP) – Ja mislim da u vijeću imamo novu većinu od 14 rukica. Demokratija je čudo i mi ćemo podržati demokratski novu ilistaru većinu. Načelnik potvrdi ono što sam ja rekao jer je izašao ovdje i čita odgovor na pitanje Adnana Kamerića. Onda izađe sekretar koji je zaštićen kao “medvjed”. Tražim da mis e odgovori ko je zadužen ovdje za vrijeđanje vijećnika, ko je zadužen za udaranje, ko za citiranje ajeta itd…

10:52 – Hasan Ćorsuljić (SDP) – Načelniče ja ne znam ko je vama pisao ove prijedloge za UO Doma zdravlja, ako je savjetnik vi njega otpustite. Zanima me ko je ova Melisa ko je predložena za predsjednicu UO Doma zdravlja, jel ljekar. I također me zanima koliko novca će biti izdvojeno za ovu pozicicju.

hasan_corsuljic

10:49 – Zijad Suljkanović (NSRzB) – Ja bi samo par riječi rekao o dopuni dnevnog reda. Mi trebamo osloboditi vjerske zajednice kada vrše kupovinu nekih prostora, a također tražim da se oslobode i boračke kategorije plaćanja određenih poreza prilikom kupovine objekata.

10:46 – Nedžad Džafić (načelnik) – Ja sam tražio dopunu dnevnog reda koja se tiče Upravnog odbora Doma zdravlja Kalesija. Ja moram da kažem da u prethodnom periodu nije zakonski izvršeno imenovanje Upravnog odbora, jer nisu ispoštovane procedure koje su predviđene zakonom. Jasno stoji da u UO mora biti predstavnik Ministarstva zdravstva, ali to nije ispoštovano.

10:44 – Esad Čanić (SBiH) – Ja moram da kažem da sam ja prekinuo 34.redovnu sjednicu OV Kalesija ali je moja zamjenica nastavila. Također sve odluke koje su donesene nakon toga ja samatram da nisu pravno utemeljene.

esad_canic

10:37 – Muhamed Osmanović (SDP) – Mi smo ispred Menadžmenta Doma zdravlja uputili zahtjev Plan kapitalnih ulaganja u Domu zdravlja i zamolio bi Vas da je uvrstimo u dnevni red i da dobijemo saglasnost jer se radi o nabavci aparata i uređaja koji će pružiti bolje usluge građanima. Planirano je nabavka ultra zvuka, kao i dvije stomatološke stolice, također je planirana nabavka bio-hemisjkog aparata, kao i aparata za fizikalnu rehabilitaciju, sanitetskog vozila za hemodijalizu. Dom zdavlja nema nijednog aparata za oživljavanje i ovim planom treba nam nabavka dva takva aparata, jer će uveliko pomoći posebno u Službi hitne medicinske pomoći. Također je planirana nabavka EKG aparata. Planirana je i nabavka aparata u odjelu oftamologa.

muhamed_osmanovic

10:34 – U toku je iščitavanje dnevnog reda kao i Amandmana i Prijedloga za izmjenu istog.

10:27 – Nedžad Džafić (načelnik) – Ovdje su postavljena neka pitanja, ja ću pokušati da dam odgovor. Odgovoriću Kameriću, vezano za sredstva hitnog oporavka općina i da kažem da su određene lokacije. Ove godine će se također vršiti sanacija puteva vezano za novac iz GSM licenci. Odgovoriću i Mešiću vezano za trotoar i to očekujemo u skorije vrijeme da počne, kao i izgradnja trafostanice u Zatesu. Načelnik je vijećnike upoznao sa radom u proteklih mjesec dana.

nedzad_dzafic

10:26 – Nermin Mešić (SDA) – Kada će početi radovi na izgradnji trotoara Gornji Rainci-Međaš. Također imam pitanje vezano za trafostanicu u Zatesu.

nermin_mesic

10:25 – Adnan Kamerić (SDA) – Tražim od Federalne direkcije cesta da se izvrši sanacija dva mosta u Miljanovcima kao i propusta. Također tražim da se ukine Zaključak da načelnik potpisane Odluke i rješenja mora dostavljati predsjedavajućem OV Kalesija. Imam dva pitanja također a tiče se sanacije i oporavka Kalesije vezano za poplave.

10:23 – Mujo Mujkić (Klub za Bolju Kalesiju) – Tražim da mi se odgovori otkud ispred sale obezbjeđeje, ko to plaća i ja ću zbog ovog trošenja novca sigurno podnijeti prijavu nadležnom tužilaštvu.

mujo_mujkic

10:22 – Zijad Suljkanović (NSRzB) – Ja imam dvije inicijative za ovo vijeće, prva se odnosi na rušenje pomoćnog objekta u sklopu područne škole u Donjim Raincima jer ugrožava sigurnost djece. Također tražim da se u Donjim Raincima od skretanja za Paloše prema Ambulanti urade i postave ležeći policajci.

zijad_suljkanovic

10:19 – Halil Aščić (općinski pravobranilac) – Nije tačno da ja sam sebe demantujem, ja sam napisao da bi ukoliko neko tuži i dobije spor općina snosila odgovornost.

ascic_halil

10:16 – Adnan Kamerić (SDA) – Nije istina da mi iz SDA dobijamo sve odgovore, mi kada ne dobijemo odgovore odemo u Službe i informišemo se. Ja sam dobio odgovor na pitanje koje se tiče pokretanja sporova od smijenjenih osoba, ko će snositi štetu, pa mi je odgovoreno da bi štetu snosila Općina Kalesija. U odgovoru općinski pravobranilac je sam sebe demantovao.

adnan_kameric

10:14 – Usvojen Izvod iz zapisnika sa 35.redovne sjednice OV Kalesija.

vijece_3

10:11 – Hajrudin Husejnović (sekretar OV Kalesija) – Ja moram da kažem da ova priča o diskriminaciji vijećnika nema uporište, jer zaista diskriminacije nema. Poslovnik jasno kaže da se mora pitanje uputiti u pisanom obliku. I mi to kada dobijemo mi odgovorimo, dakle nema diskriminacije.

hajrudin husejnovic

10:07 – Amir Barčić (SDP) – Šta sam ja skrivio sekretaru OV Kalesija pa se vrši diskriminacija mene kao vijećnika. Ja sam postavio tri vijećnićka pitanja u skladu sa Poslovnikom, a u izvodu iz zapisnika nije pomenuto moje ime i nigdje ne piše da sam pitao šta je sa vodovodom i sanacijom puta u Donjem Hrasnu, šta je sa dokapitalizacijom Komunalca i kolika je plaća Ismetu Mešiću koji obnaša funkciju načelnika po ovlaštenju. Nisam dobio odgovor na ova pitanja. Vidite odgovore na pitanja dobijaju vijećnici iz SDA jer su na dobroj “konekciji” sa načelnikom i zelenom zgradom.

amir_barcic

10:05 – Muhamed Alić otvorio je 36.redovnu sjednicu OV Kalesija na kojoj prisustvuje 24 vijećnika te postoji kvorum za rad. Sjednici ne prisustvuje Kasim Selimović, Fikret Suljkanović i Sena Musić.

10:03 – Očekuje se početak 36.redovne sjednice OV Kalesija.

vijece_2

U 10:00 sati trebala bi početi 36.redovna sjednica OV Kalesija za koju je prethodno Muhamed Avdić predložio dnevni red kako slijedi:

dnevni_red

Međutim posljednji dan došlo je do izmjene Dnevnog reda, tako da je za danas planirana i smjena Upravnih i Nadzornih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Kalesija. Također na izmjenjenom Dnevnom redu je i smjena predsjedavajućeg OV Kalesija Muhameda Alića i zamjenice Kadire Suljkanović.

Također planirano je i imenovanje novih članova u Upravne i Nadzorne odbore, ali i smjene u Komisiji za procjenu nepokretnosti.

vijece_1

S obzirom da je došlo do izmjene Dnevnog reda pretpostavlja se da je kalesijska SDA ponovno uspjela da sakupi 14 vijećnika te da se vrate u vlast. Većinu koja je krajem aprila izabrana, napustio je Mehmed Suljkanović predstavnik nacionalne manjine.

 

About redakcija novina

Scroll To Top