Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Završeno deminiranje na lokaciji Kazin Tuk-Zelina

Završeno deminiranje na lokaciji Kazin Tuk-Zelina

Na lokaciji Kazin Tuk – Zelina u općini Kalesija deminirano je zemljište uz rijeku Spreču čime je omogućeno čišćenje njene desne obale i otklonila opasnost od postojanja mina na ovom lokalitetu, pogotovo za ribare, kupače i izletnike.

mine-tabla-6-300x225Osim čišćenja zemljišta uz rijeku Spreču očišćeno je i poljoprivredno zemljišta te lokacije za izgradnju kuća stanovnicima koji su u poplavama pretrpjeli velike materijalne štete. Ono što je najvažnije, otklonjena je opasnost po stanovnike koji su živjeli u neposrednoj blizini miniranog područja.

Površina zadatka bila je 72.132,00 m² sumnjive površine, tehnički je izviđeno 72.132,00m² sumnjive površine, od čega je mašinski pripremljeno 20.000,00 m², manuelno 17.854,00 m², oko mina je očišćeno 4.586,00 m² dok je vegetacija uklonjena sa 34.278 m².

Na izvođenju radova koji su započeli polovinom septembra prošle godine, pored deminerskog tima FUCZ “Tuzla B”, bili su angažirani pripadnici tima “Orašje B”, povremeno dio tima “Žepče B” (15 deminera) te Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinama MV-4 i PT-300.

Tokom deminiranja pronađene su tri rasprskavajuće mine PMR- 2A, tri upaljača UPMR- 2AS, upaljač UPMR-2A, devet poteznih žica PP mina, mina MRUD (dijelovi mine), satni mehanizam mine TMRP-6, detonatorska kapisla i dva komada NUS-a.

FUCZ je do sada na području općine Kalesija u 13 zadataka očistila 742.410,45 m² sumnjive površine.

About redakcija novina

Scroll To Top