Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Esad Čanić imenovan za VD izvršnog direktora za finansijsko komercijalne poslove u Javnom preduzeću „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o

Esad Čanić imenovan za VD izvršnog direktora za finansijsko komercijalne poslove u Javnom preduzeću „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o

Vlada je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.. Vlada je također utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o..


Vlada TK donijela je i Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. o imenovanju Esada Čanića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za finansijsko – komercijalne poslove u Javnom preduzeću „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. do okončanja zakonske procedure za izbor i imenovanje izvršnog direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o., a najduže 90 dana.

About redakcija novina

Scroll To Top