Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / KP “Komunalac” Kalesija žali se na (ne)rad komunalnog redara i na privatnike koji ne plaćaju odvoz otpada

KP “Komunalac” Kalesija žali se na (ne)rad komunalnog redara i na privatnike koji ne plaćaju odvoz otpada

U poslednje vrijeme KP “Komunalac“dd Kalesija radi u složenim uslovima jer se vrši svojevrsno otežavanje njegovog rada koji se ogleda u sledećem:

– Učestano se vrši nasilno skidanje katanaca sa ulazne kapije i nelegalno ulaženje u deponiju, te zatrpavanje smećem ulaznog puta tako da se onemogućava pravilno odlaganje u krugu deponije,

– Dovozi se otpad i ostavlja ispred kapije čime se potpuno onemogućava ulaz u deponiju

– Dovozi se otpad u grad Kalesiju, te se odlaže uz prazne kontejnere da bude što vidljivije kako bi se to moglo fotografisati i javno objaviti

– Stvaraju se na terenu divlje deponije,

– Neke privatne firme odbijaju sve objekte prijaviti na legalan odvoz komunalnog otpada,

– Neki privatnici pokušavaju vršiti prevare tako što se prijave na odvoz otpada, ne plaćaju fakture duži period, a potom promjene naziv firme te se pokušavaju prijaviti sa novim imenom odbijajući da plate dug za firmu pod starim nazivom,

– Pokušavaju se organizovati aktivnosti čišćenja javnih površina i parkova koji su u nadležnosti komunalnog preduzeća i općine ne obavještavajući iste o tome, tako da se dešava da se čisti već očišćeno.

komunalac-kalesija

Zbog toga molimo sve organizatore ovakvih i sličnih akcija da to rade u saradnji sa općinom i sa komunalnim preduzećem koje bi istima obezbjedilo vreće za otpad i prevoz specijalnim vozilom na deponiju bez naknade. Na ovaj način se postiže puni efekat akcije i afirmacija organizatora.

– Mnogi ne prijavljeni koriste usluge odvoza otpada ilegalno, odlažući u zajedničke kontejnere na terenu ili dovozeći u grad, a komunalni redar ne reaguje, itd.

 

About redakcija novina

Scroll To Top