Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Kalesijac Senad Softić imenovan za guvernera Centralne banke BiH

Kalesijac Senad Softić imenovan za guvernera Centralne banke BiH

Novoimenovano Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) izabralo je danas Senada Softića za guvernera CBBiH na mandatni period od šest godina.

senad-softic11082015-658x540Softić je izabran na današnjoj sjednici Upravnog vijeća CBBiH, na kojoj su novoimenovani članovi Vijeća – Senad Softić, Kemal Kozarić, Ankica Kolobarić, Ljubiša Vladušić te Trivo Marinković i zvanično preuzeli dužnost.

On je na poziciji guvernera CBBiH zamijenio Kemala Kozarića kojem je danas istekao mandat.

Senad (Sejfo) Softić, novoimenovani guverner, koji je istovremeno i predsjedavajući Upravnog vijeća CBBiH, doktor je ekonomskih nauka, zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u zvanju vanrednog profesora.

Istovremeno je i rukovodilac Master studija Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta Zagreb, smjer Krizni menadžment.

U okviru profesionalne karijere, bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke, kasnije Razvojne banke Federacije BiH.

U dugogodišnjoj konsultantskoj praksi učestvovao je kao autor, koautor ili rukovodilac u realizaciji više od 120 elaborata, projekata i studija iz različitih oblasti mikro i makro ekonomije (menadžment, finansije, bankarstvo, strategije, organizacija, razvoj).

U okviru naučne karijere, kao autor ili koautor učestvovao je u publikaciji 13 knjiga i monografija.

Također, kao autor ili koautor, objavio je oko 30 naučnih i stručnih radova u zbornicima, časopisima i drugim publikacijama, te na seminarima i simpozijima.

Kemal Kozarić je dužnost guvernera, u dva uzastopna mandata, obavljao od 2005. kada je naslijedio tadašnjeg guvernera Petera Nicholla, a prije toga je obavljao dužnost viceguvernera CBBiH, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

(Faktor.ba)

About redakcija novina

Scroll To Top