Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Obavještenje za korisnike JU Centar za socijalni rad Kalesija

Obavještenje za korisnike JU Centar za socijalni rad Kalesija

U Centar za socijalni rad Kalesija obavještava korisnike koji su ostvarili prava na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – prečišćeni tekst  („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 5/12, 7/14 i 11/15), da su dužni ovom organu dostaviti uvjerenja za djecu koja se nalaze na redovnom školovanju u školskoj 2016/17 godini najkasnije do 14.10.2016. godine. Sljedeći korisnici su dužni dostaviti uvjerenja o redovnom školovanju djece:

  • Korisnici prava na dječiji dodatak,
  • Korisnici prava na uvećani dječiji dodatak,
  • Korisnici prava na smještaj u drugu porodicu (hraniteljsku porodicu),
  • Korisnici prava na stalnu novčanu pomoć (ako su ostvarili pravo na porodični dodatak za nesposobnog člana porodice – dijete koje se nalazi na redovnom školovanju),
  • Korisnici prava na porodičnu invalidninu kao civilne žrtve rata (ako su ostvarili pravo na porodični dodatak za nesposobnog člana porodice – dijete koje se nalazi na redovnom školovanju).

Ukoliko navedeni korisnici ne dostave uvjerenja za redovno školovanje djece do 14.10.2016. godine, prava zajedno sa isplatama koja su ostvarili kod ovog organa će se obustaviti.

V.D. DIREKTORA

Mr. sc. Mulalić Edina, dipl. pedagog-psiholog

centar_4

 

About redakcija novina

Scroll To Top