Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Sutra 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Sutra 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Nedžad Džafić zakazao je za četvrtak 25. septembra, 19. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, sa početkom u 10 sati, u prostorijama JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

Opcinsko-vijece-3-300x184Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za period I – XII 2014.godine. 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova vijeća Mjesne zajednice Zukići. 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana radnog tijela Općinskog vijeća. 4. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Memići Kalesija. 5. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju plana parcelacije “Industrijska zona” Kalesija. 6. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i načinu dodjele prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine Kalesija nastradalim licima pogođenim prirodnom nesrećom. 7. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2014/2015. godinu.

8. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2014.godinu. 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2013. godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija: a) JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» d.o.o. Kalesija, b) JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Kalesija, c) KP «Komunalac» D.D Kalesija. 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora u 2013. godini javnih ustanova čiji je osnivač općina Kalesija: a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, b) JU “Gradska biblioteka” Kalesija, c) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija. 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o dodjeli bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija u 2012.godini. 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području opštine Kalesija u periodu 12.05. do 15.09.2014.godine. 13. Razmatranje i prihvatanje Analizezdravstvenog stanja stanovništva općine Kalesija i indikatori zdravlja u 2013.godini.

About redakcija novina

Scroll To Top