Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / U subotu 7. redovna sjednica OV Kalesija

U subotu 7. redovna sjednica OV Kalesija

Nakon duže pauze u radu OV Kalesija za subotu 30.09.2017 zakazana je 7. redovna sjednica. Sa obzirom da je na posljednjoj sjednici usvojena ostavka tadašnjeg predsjedavajućeg OV Fadila Alića za ovu sjednicu je kao prva tačka dnevnog reda navedena Odluka o izboru novog predsjedavajućeg.

Između ostalog na dnevnom redu će se naći i Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar “Alija Izetbegović” Kalesija te razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu.

                                                    Dnevni  red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za
2017. godinu.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Bosanski
kulturni centar “Alija Izetbegović” Kalesija.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni pravila JU BKC “Alija
Izetbegović” Kalesija.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana
“Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Kalesija.

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i
članovima Općinske izborne komisije Kalesija.

8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za podsticaj u
poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima
zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica suše u 2017. godini.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na
području općine Kalesija u 2017. godini.

11. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2017 godinu.

12. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na
području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2017/2018. godine.

13. Razmatranje i usvajanje Programa rada Javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija za
2017. godinu.

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za period
01.01. – 31.07.2017. godine.

15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu inspekcijske službe općine Kalesija i stanju bespravne
gradnje na području općine Kalesija u 2016.godini.

16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kanalizacione infrastrukture na području općine
Kalesija.

17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture na području općine Kalesija.

18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju
podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za KO Kalesija Grad i KO Vukovije.

19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2016. godinu.

About redakcija novina

Scroll To Top