Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Obavještenje: Regulacioni plan “Sjeverna zona”

Obavještenje: Regulacioni plan “Sjeverna zona”

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne  općine Kalesija kao nosilac priprema Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Sjeverna zona“ Kalesija, a na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine TK“.6/11; 4/13 i 15/13, 3/15, 2/16,4/17), izdaje:

                                                           O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI GRAĐANI, PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJA IMAJU INTERESA NA PODRUČJU OBUHVATA REGULACIONOG PLANA „SJEVERNA ZONA“ KALESIJA  DA MOGU IZVRŠITI UVID U NACRT IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA  U PROSTORIJAMA OPĆINE KALESIJA U SLUŽBI ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE (kancelarija br:20), U PROSTORIJAMA MZ CENTAR KALESIJA KAO I PUTEM web stranice:www.kalesija.ba  DO 10.11.2017.GODINE I DATI SVOJE SUGESTIJE, PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE.

PISMENE PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE GRAĐANI I DRUGA PRAVNA I FIZIČKA LICA, MOGU DOSTAVLJATI U SLUŽBU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE DO 10.11.2017.GODINE

POZIVAJU SE SVI GRAĐANI, PRAVNA I FIZIČKA LICA  DA PRISUSTVUJU JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA  „SJEVERNA ZONA“ KALESIJA KOJA ĆE SE ODRŽATI  DANA 10.11.2017.GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 16,30 ČASOVA U SALI OPĆINSKOG VJEĆA KALESIJA.

                                                    

POMOĆNIK NAČELNIKA
Mr. Zijad Kulanić, dipl.ing.geod.

About redakcija novina

Scroll To Top