Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Iz minute u minutu: Vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, razmatranje Nacrta budžeta imenovanje novih Upravnih i Nadzornih odbora

Iz minute u minutu: Vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, razmatranje Nacrta budžeta imenovanje novih Upravnih i Nadzornih odbora

18:16 – Završena je sjednica Općinskog vijeća Kalesija

18:15 – Usvojen je Plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Kalesije.

18:13 – Hata Mujčinović-Turić (pomoćnica načelnika) – Kada je u pitanju zimsko održavanje puteva moram reći da su putevi podijeljeni u tri kategorije odnosno prioriteta održavanja.

hata_mujcinovic

18:12 – Razmatranje i usvajanje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva.

18:11 – Zaključak je usvojen kako slijedi:

zakljucak

18:10 – U toku je izjašnjavanje o Zaključku oko prenosa sjednice OV Kalesija.

18:10 – Usvojen je Nacrt Budžeta za 2017.godinu.

18:07 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Javna rasprava o Nacrtu zakona bit će provedena u MZ Tojšići, Memići i Kalesija centar.

18:05 – Sead Džafić (načelnik) – Trebamo se svi ugledati na vijećnika Armina Karića koji je dobar pimjer kako trebamo da odgovoramo našim građanima. Ja sam načelnik svih građana i sve što stigne sa terena u vidu projekta mi ćemo pomoći.

18:00 – Mujo Mujkić (GDS) – Mislim da je Nacrt Budžeta da se novac vrati narodu kroz projekte. Mislim da nam treba usvajanje Prostornog plana i Strategije razvoja, jer je prethodna vlast spavala dvije godine i samo su razmišljali kako da sebe obezbjede. Javna rasprava će pokazati kuda se moramo usmjeriti i da se neke inicijative koje sam ja predlagao tu nađu. Trebamo ulagati u privredne zone, ali nam prije toga treba Prostorni plan. Trebamo više predstavljati našu općinu na sajmovima kako bi ljudi se upoznali sa našom općinom. Cijena industrijske zone treba se sniziti kako bi bili konkurentni kao i druge općine. Bogu hvala imamo dobre uslove i dobar položaj i to trebamo iskoristiti. Ovo sve što radimo trebaju osjetiti građani.

17:56 – Galib Softić (SDP) – Pohvalio bi ovaj Nacrt budžeta i vidim ima stavka izgradnja javnog wc-a u Kalesiji što sam ja godinama tražio. Molim načelnika da razmotri i izdvajanje sredstava za Udruženje penzionera, a također tražim da se pokrene priča oko rješavanja pružnog prelaza u Prnjavoru kako bi se u dogovoru sa Željeznicama FBiH to rješilo.

17:55 – Adnan Kamerić (SDA) – Mislim da svi vijećnici trebaju podržati Nacrt budžeta da ide u javnu raspravu. Kolega je rekao dobrih stvari ali mi je zasmetalo kada je spomenuo veće organe vlasti da nam neće pomoći, oni to moraju uraditi. Nadam se da će načelnik uvažiti sve ono što je potrebno našim MZ i da će Budžet biti razvojni.

17:44 – Armin Karić (SDP) – Klub SDP-a smatra da je Nacrt realan i da nije kao do sada “napumpan”. S obzirom na zakonske propise ovi kapitalni transferi će ubjeđen sam biti veći. Mislim da neće nijedna vlast kazniti građane Kalesije na većem nivou jer i nama pripada novac koji uplaćujemo u Budžet. Mislimo da treba i inspekcija više raditi tako da tu očekujemo veće prihode, ali i brži rad Službe za urbanizam jer mnoge građevinske dozvole su na čekanju. Mi u SDP-u ćemo podržati Nacrt kako bi što prije otišao u javnu raspravu. Želja nam je da se građani uključe u javnu raspravu i da iznesu konkretne priejdloge kako bi se uvrstili u Budžet. Očekujemo da se uradi krov na objektu Sloge, Bosne da se nađu sredstva za sanaciju Doma kulture Vukovije, kao i ambulante, vodovod u Jusupovićima i da se sačini plan ulaganja u objekte u MZ. Također se nadamo da će se razmotriti stavka da se uradi led rasvjeta u svim MZ, ali i otvaranje industrijskih zona.

17:31 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Za govornicom obrazlaže Nacrt Budžeta za 2017.godinu koji će nakon usvajanja ići u javnu raspravu po MZ na području naše općine.

17:30 – U toku je razmatranje Nacrta budžeta za 2017.godinu.

 

17:29 – Pogledajte nove privremene nadzorne i upravne odbore

upravni_1

Umjesto Šemsudina Nasupovića u UO Gradske biblioteke imenuje se Senad Hrustić.

17:25 – Usvojena je Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora Doma zdravlja Kalesija u sastavu Asim Musić – predsjednik i članovi Sabit Mujkanović i Nermin Mušanović.

 

17:24 – Nastavlja se 1.vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

16:10 – Nova pauza u trajanju od 20 minuta u ime Kluba BPS-a

15:56 – Pogledajte Odluku o izboru i imenovanju u stalna radna tjela Općinskog vijeća Kalesija.

odluka_2

odluka_3

odluka_4

Pauza i dalje traje.

PAUZA OD 15 MINUTA.

15:22 – U toku je rasprava o Odluci o izboru privremenih Upravnih i Nadzornih odbora u javnim ustanovama.

15:21 – Odluka o izboru i imenovanju stalnih radnih tjela Općinskog vijeća dobila je potrebnu većinu.

15:20 – U toku je rasprava o Odluci o izboru i imenovanju stalnih radnih tjela Općinskog vijeća Kalesija.

15:18 – Odluka o utvrđivanju naknade za vršenje dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija dobila je potrebnu većinu.

15:17 – Fikret Suljkanović (NL SDŽ) – Mi da smo stavili ovdje 100 KM vi bi diskutovali. Mislim da ne treba koristiti neke termine koji ne stoje. Što se tiče izjave kolegice, mislim d anije uredu njena priča. Sead je rekao da će uzeti plaću i da će je davati socijalnim kategorijama i drugima.

15:16 – Adnan Kamerić (SDA) – Molimo predsjedavajućeg da vodi računa o svima jednako, da ne dozvoli dobacivanje sa mjesta mojim kolegama.

15:15 – Dina Šmigalović (SDA) – Načelnik je rekao da neće plaću, a sada je uzima kao i doprinose.

15:14 – Sead Džafić (načelnik) – Ja sam ovdje zatekao haotično stanje zahvaljujući vama koji ste upravljali. Posebno posljednje dvije godine. Kada sam bio SDA znate da sam se zalagao i tada da predsjedavajući bude volonter. Što se tiče Seada Džafića ja ću uzeti plaću i dati je građanima, najugroženijim kategorijama, najboljim učenicima i najboljim studentima. Nemojte da raspravljate o mojoj plaći.

15:12 – Hasiba Kurtić (SDA) – Nikada nimaimala uvid u platnu listu predsjedavajućeg , a ja sam imala 300 KM. Rečeno odreće se plaće, a nije rečeno da će je negdje davati. Razlika je odreći se plaće i uzeti plaću i dati je kome hoćeš.

15:10 – Mujo Mujkić (GDS) – Ja ću gospodi iz SDA da postavim pitanje kolika je bila naknada predsjedavajućem OV Kalesija, a koliko je Hasiba Kurtić naplatila kao zamjenica predsjedavajućeg . Hasiba i Adnan su i kapom i šakom davali novac građana za koje kakve interese.

15:09 – Adnan Kamerić (SDA) – Predizborna obećanja načelnika su bila da će on i predsjedavajući raditi džaba, ali evo vidimo da je to prekršeno. Mogla je ovo biti neka manja naknada.

15:08 – Hasiba Kurtić (SDA) – Mislim da ste pogrešno protumačili ovo. Kada nas je predsjedavajući toliko oštetio zašto stavka u Nacrtu budžetu zašto stavka za njegovu plaću nije umanjena kad aje bio volonter.

15:06 – Enes Idrizović (NL SDŽ) – Razmišljam da je predsjedavajući u prošlom vijeću imao plaću sa doprinosima oko 7.000 KM, i mislim da će sa Fadilom uštedjeti u četiri godine oko 300.000 KM, vidi se ušteda. Mislim da kolege koje kritikuju njegovu naknadu za to nemaju pravo.

15:04 – Senad Šmigalović (SDA) – Mi smo donijeli Odluku da Fadil bude presjedavajući, tada je pisalo da će raditi kao volonter. Kada je u pitanju volontiranje ja ću vas posjetiti da je to stručno osposobljavanje za rad. Volontiranje je aktivno uključivanje u rad zajednice. Definicija volontiranje je dobrovoljno ulaganje truda bez naknade za opće dobro. Pa se ja pitam ukoliko utvrdimo naknadu predsjedavajućem, da li ćemo mi prekršiti Zakon o volontiranju FBiH.

15:03 – Mensur Hukić (NL SDŽ) – U prošlom sazivu imali smo presjedavajućeg koji nas je kao građane koštao 5.200 KM mjesečno i sada kada hoćemo volontera sa naknadom od 900 KM to je problem.

15:02 – Galib Softić (SDP) – Nmeojte vi iz starog saziva komentarisati ovo. Ja sam se prošli saziv nudio da radim besplatno a vi niste podržali mene već privrednika kojem ste dali plaću od 5.0o0 KM.

15:01 – Nermin Mešić (SDA) – Alić je imao posao, koji je zamrzao i sada će biti predsjedavajući profesionalac.

14:59 – Mujo Mujkić (GDS) – Mislim da je licemjerno od vas gospodine Mešiću, kada govorite o predsjedavjućem vijeća, znate da ste vi glasali u prošlom sazivu da predsjedavajući bude profesionalac i koštao je općinu preko 3.500 KM.

14:58 – Nermin Mešić (SDA) – Vidimo ovdje primanje predsjedavajućeg OV Kalesija 900 KM plus paušal oko 300 KM, pa me zanima kakvo je to volontiranje a imate 1.200 KM. A znamo d aje načelnik obećao da će predsjedavajući biti volonter.

14:52 – Pogledajte Odluka koja se tiče primanja predsjedavajućeg OV Kalesija.

odluka_1

14:31 – Pauza u trajanju od 15 minuta.

14:26 – Hajrudin Husejnović (sekretar) – Mislim da ovo nije primjereno da neko kaže da mi pravimo cirkus. Svi predlagači materijala trebaju dostaviti onoliko primjeraka koliko ima vijećnika, ukoliko to nije kazao službi. Naše materijale mi vama dostavljamo umnožene. Nemojte zloupotrebljavati službu.

14:25 – Mujo Mujkić (GDS) – Ja sam dao Olduku u Službu vijeća, ali eto oni to nisu iskopirali i vama odstavili. Nije moje da ja kopiram.

14:24 – Hasiba Kurtić (SDA) – Mislim da nije korektno to što nismo mi dobili ovu Inicijativu kako bi je pročitali. Ne znamo koliko je iznos, da li je volonter itd..

14:22 – Mujo Mujkić (GDS) – Mislim da se prema ugledu na druge općine trebamo ugledati i predsjedavajućem odrediti naknadu. Vidjećete da su to minimalna sredstva u odnosu na dosadašanjeg predsjedavjućeg.

14:22 – U toku je rasprava o Odluci o utvrđivanju naknade za vršenje dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

14:17 – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća dobila je većinu sa 15 glasova ZA.

14:15 – Hajrudin Husejnović (sekretar) – Komisija pokreće pitanje promjene, ali evo s obzirom da nemamo formiranu tu komisiju, vijećnik je iskoristio to pravo da kandiduje izmjenu. Izmjena ovog člana ne znači diskriminaciju, ali imenovanje može se smatrati diskriminacijom.

14:14 – Mensur Hukić (NL SDŽ) – Neki od vijećnika njisu dobro pročitali Statut pa bi zamolio sekretara vijeća da izađe i da objasni ovu tačku.

14:12 – Hasiba Kurtić (SDA) – Mislim da se ovdje radi o zadovoljavanju većine, a ne da se poboljša rad vijeća. Ako je problem žena iz SDA onda evo da to bude žena iz Stranke za BiH. Komisija za statutarna pitanja utvrđuje Nacrt Statuta i Polsovnika i ona prati njihovo provođenje. Predlaže vijeću pokretanje postupka za izmjenu odrđenih članova. Ne znam kako je predsjedavajući ponudio ovakvu Odluku ako komisija nije formirana i nije zasjedala. Ovo je nedostatak pravnog iskustva. Uvrijedilo me ovo kada ste rekli da žene nisu sposobne.

14:11 – Dina Šmigalović (SDA) – Ovdje se govori da se želi poboljšati rad vijeća, jel to znači da žene ne mogu uspješno voditi vijeće.

14:09 – Rašid Vildić (BPS) – Stav Kluba po ovoj tački je jasan i smatram da Polsovnik trena da pretrpi određene izmjene kako bi se dobilo na kvalitetu vijeća. Na taj način bolje će funkcionisati rad vijeća. Mi smatramo d anije bilo diskriminacije po bilo kojem osnovu, posebno po spolnom.

14:07 – Fikret Suljkanović (NL SDŽ) – Moja prethodnica nema pravnog znanja. Ja ću zbog javnosti pročitati Statut koji reguliše ovu oblast. Izmjena pojedinih odredbi će doprinjeti boljem radu vijeća. Ustavom je rečeno da svaki vijećnik može biti izabran za predsjedavajućeg vijeća ili zamjenika predsjedavajućeg, znamo da je Ustav najveći zakon.

14:02 – Dina Šmigalović (SDA) – Zaista mi je žao što predlagač nije izašao ovdje da obrazloži šta se mjenja. Mi nećemo podržati ovu Odluku jer je riječ o diskriminaciji. Naime, prijeldogom Odluke želi se ukinuti mjesto ženama koje su do sada morale biti zastupljene kao predsjedavajuće ili zamjenice predsjedavajućeg. Mislimo da je ovdje riječ o diskriminaciji žena. Klub vijećnika SDA neće podržati izmjenu Poslovnika jer se vrši diskriminacija žena, što za sobom povlači i sankcije. Fadila Alića i načelnika Seada Džafića ću da pamtim po tome što na čelu vijeća nisu htjeli ženu.

14:01 – U toku je rasprava Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

14:01 – Odluka o izmjeni o dopuni Odluke o Budžetu općine Kalesija za period I-XII 2016.godine dobila je potrebnu većinu.

14:00 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Traže se nove stavke, pravna nagodba od 19.302 KM za put pored Piemontea, vodosnabdijevanje Gornji Tojšići i adaptacija ambulante u Gornjim Raincima. To kao predlagači tražimo da se uvrste ovi amandmani u Nacrt.

13:57 – Senad Šmigalović (SDA) – Odustajemo od Amandmana za Rebalans Budžeta za 2016.godinu i iste ćemo uvrstiti u Nacrt Budžeta za narednu godinu.

13:56 – Nastavlja se sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

13:41 – Pauza 10 minuta.

13:40 – Adnan Kamerić (SDA) – Ja nisam spomenuo Fikreta, ali ima u arhivi da je ovo za porodilje moja inicijativa. Ima tu i inicijativa koje se nisu provele, npr. osnivanje parking servisa pa eto načelniku da i to realizira.

13:37 – Fikret Suljkanović (NL SDŽ) – Nemojte da “berete” jeftine poene sa onim šta je ko predlagao. Načelnik je prepoznao problem i vidimo da idemo ka cilju. Načelnik je snimio situaciju vezano za probleme, i zakonski smo krenuli da rješimo probleme naših MZ. Prethodna garnitura ljudi nije prije znala da dobro pripremi Budžet a mi ćemo se truditi da građanima bude bolje.

13:35 – Adnan Kamerić (SDA) – Što se tiče Rebalansa budžeta, načelnik je predložio stvari kako misli. Molio bi ga da malo promjeni par stavki, pa vas molim ako mogu neka sredstva za sanaciju stare škole u Miljanovcima kako bi se tu održavali sastanci MZ. Ovo bi pohvalio da se stavka za porodilje povećala. Imao bi pitanje za načelnika, zašto se stavka izgradnja kanalizacije smanjila za 250.000 KM.

13:31 – Galib Softić (SDP) – Mi bi trebali ovdje da radimo u interesu građana zato smo dobili i povjerenje. Ja sam tu da radim za interese građana bez obzira da li neko bio pozicija i opozicija. Što se tiče Rebalansa pregledao sam i naravno podržaću ga. Ima tu izmjena koje do sada nije bilo. Spomenula je Hasiba objekat u Prnjavoru i po prvi put dobijamo sredstva, saniranje kotla u MSŠ Kalesija, kanalizacija, izmještanje korita Spreče, asfaltiranje platoa ispred džamije u Raincima, sanacija klizišta u Jajićima. Ja bi zamolio načelnika da formira komisiju da se provjeri ovo sanacija udarnih rupa od 320.000 KM i da imamo neki izvještaj gdje su ta sredstva utrošena.

13:29 – Senad Šmigalović (SDA) – Možda nije običaj da opozicija hvali Rebalans, ali moramo pohvaliti ovo za izgradnju vodovoda u Babajićima, veća sredstva za materijalno zbrinjavanje socijalnih kategorija, veća sredstva za uličnu rasvjetu. Također bi zatražio da mi se malo pojasni ovo vezanoza obrazovanje djece Romske populacije. Vidim da je povećano i za porodilje sa 15.000 na 50.000 KM.

13:28 – Sead Džafić (načelnik) – Ovo izmještanje korita Spreče je kako bi se uradio most prema Drvenicama koji će voditi put od Omege preko Sprečanskog polja.

13:26 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Dakle, riječ je o projektima koje je Kalesija dobila sa većih nivoa vlasti. Riječ je o sredstvima Ministarstva zaštite okolice, za uređenje deponije, a ostalo je sa nivoa Federacije, a riječ je o uređenju korita Spreče i Sajtovići.

13:25 – Nermin Mešić (SDA) – Ja bi zamolio službe da mi pojasne ovaj ekonomski kod upravljanje otpada, i izmještanje korita rijeke Spreče.

13:23 – Senad Šmigalović (SDP) – Ovaj Rebalans je dokaz da će novac biti transparentno trošen i da će svi građani osjetiti dobrobit od toga.

13:21 – Sead Džafić (načelnik) – Što se tiče gospođe Kurtić, želim da kažem da je ovo novac koji treba potrošiti do kraja godine i budite ubjeđeni da će sve MZ biti podjenako zastupljene kada su u pitanju projekta. Ja vam poručujem da će novac biti transparentno trošen i odredilo smo prioritete. Nacrtom Budžeta vidjećete d aimaju stavke za put u Hrasnu i drugi Domovi kulture.

13:19 – Hasiba Kurtić (SDA) – Mi ćemo podržati Rebalans budžeta za interes građana. Moje pitanje je kako su izabrane ove MZ koje ste nabrojali jer ja želim da se novac ulaže u sve MZ podjenako. Mislim da je suma od 6.000 KM mala za Dom kulture u Prnjavoru mislim da to treba da bude 15.000 KM. Također mislim da se treba popraviti putna komunikacija Dubnica-Hrasno, također tražim da se izdvoje sredstva za Dom kulture u Vukovijama, ambulanta u Hrasnu ali i izgradnja ambulante u Kikačima.

13:08 – U toku je Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu općine Kalesija za period  I-XII 2016.godine. U ime predlagača govori Abdulah Gutić pomoćnik načelnika. Rebalans Budžeta se pravi ukoliko se ukažu dodatni prihodi ili rashodi kako bi se napravio balans troškova. Općinski načelnik je predložio izmjenu Budžeta za ovu godinu. Budžet za 2016.godinu iznosi 9.633.910 KM, rashodi su umanjeni za preko milion KM. Gutić je govorio o smanjenu pojedinih troškova u odnosu na dosadašnji period. Sredstva su povećana za rekosntrukciju čitaonice u Prnjavoru, ambulante u Gojčinu, čitaonice u Brdima te za završetak vodovoda u Babajićima. Kao predlagač Gutić je uložio amandman kako bi se uvela stavka plaćanje 19.000 KM za kupovinu zemljišta tako da dođe do spajanja ulice koja vodi do Piemontea prema Domu Zdravlja i prema Olanovici.

abdulah_gutic

13:05 – Očekuje se nastavak sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Pogledajte usvojeni Dnevni red

dnevni_red

11:59 – Pauza do 13:00 sati.

11:58 – Zaključena je rasprava te je Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje dobila potrebnu većinu.

11:57 – Nermin Mešić (SDA) – Klub za Bolju Kalesiju nije stranka tako da nije mogao učestvovati u raspodjeli komisija.

11:56 – Mujo MUjkić (GDS) – Vratite se dvije godine unazad i nemojte vi govoriti o moralu molim Vas. Nemate osnove da pričate o moralu i nemate potrebe da se blamirate.

11:55 – Senad Šmigalović (SDA) – Mislimo da smo oštećeni i pored objašnjenja sekretara smatram da je prekršen Polsovnik o radu OV Kalesija.

11:54 – Hajrudin Husejnović (sekretar) – Ovo je privremena Komisija i ona sa današnjim danom završava svoj posao, a onda će se pristupiti imenovanju komisije za stalno.

11:53 – Adnan Kamerić (SDA) – Sramota je da Stranka demokratske akcije kao najjača politička stranka nema člana u Komisiji za izbor iimenovanje Općinskog vijeća.

11:47 – Kolegij je donio Odluku o izboru Komisije za izbor i imenovanje.

odluka

11:46 – Nastavlja se sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

11:30 – Pauza u trajanju od 10 minuta.

11:29 – Usvojen je Dnevni red uz dopune istog.

11:25 – U Dnevni red je uvrštena dopuna Muje Mujkića (GDS) da se odredi status predsjedavajućeg OV Kalesija, ali i zahtjev Fikreta Suljkanovića da se donese Zaključak o prenosu sjednica OV Kalesija.

vanredna_4

11:22 – Zbog sumnje u glasanje Dina Šmigalović je zatražila pojedinačno izjašnjavanje. Protiv je glasalo 15 vijećnika, sedam je bilo ZA i jedan vijećnik je bio suzdržan.

11:18 – Glasa se o ovršatavanju u Dnevni red izbora zamjenika predsjedavajućeg OV Kalesija (Inicijativa SDA). Za je glasalo osam, a protiv 14 vijećnika.

11:18 – U toku je dopuna Dnevnog reda.

11:16 – Hajrudin Husejnović (sekretar) – S obzirom da je bilo nedoumica oko korištenja replike. Svaki vijećnik koji je pomenut u diskusiji ima pravo dva puta na repliku. Vijećnici imaju pravo koristiti i povredu Polsovnika s tim da su tada dužni navesti koji dio je prekršen. U ovom segmentu predsjedavajući je dobro vodio sjednicu, ali mislim d aje Adnan Kamerić kao posjednji napravio kršenje Poslovnika.

11:10 – Nastavlja se sjednica OV Kalesija.

10:45 – Pauza u trajanju od pola sata.

vanredna_3

10:44 – Adnan Kamerić (SDA) – Molim Muju da svoje komentare zadrži za sebe i da ne komentariše stranku.

10:44 – Mujo Mujkić (GDS) – Gospodo Vi morate sami kod sebe napraviti reviziju jer ćete i dalje da tonete.

10:41 – Hasiba Kurtić (SDA) – Nisam ja povrijedila Poslovnik niti Statut. Mene su prozvali imenom i moram reagovati. Vijećnici SDA u kazali da će sve što je pozitivno podržati. Mi nismo imali vremena da se pripremimo za ove tačke koje se razmatraju. Ovdje se uporno govori Vi  ste, a ovdje ima vijećnika koji su bili dio naše ekipe.

10:39 – Fikret Suljkanović (NL SDŽ) – Za govornicom je objasnio Poslovnik o radu Općinskog vijeća. On je uputio kritike Hasibi Kurtić koja komentariše sa svoga mjesta te koristi govornicu za nešto što nije potrebno.

10:38 – Mujo Mujkić (GDS) – Molim ove iz nekadašnje vlasti da se sjete kada smo imali redovnu sjednicu kada su oni bili vlast. Nemojte da smetate promjenama date da radimo u interesu građana.

10:37 – Hasiba Kurtić (SDA) – Ispravak krivog navoda. Kada kažete Vi ste trebate da znate da ste i vi učestvovali u nekadašnjim odlukama odnosno njihovim donošenjem.

10:36 – Adnan Kamerić (SDA) – Mi podržavamo sve ono što je dobro, načelniku čestitam na reviziji, ali i na uvođenju ISO standarda. Ono što meni smeta je što nismo na vrijeme dobili materijal kako bi mogli se pripremiti za ove tačke. Ja molim većinu koja čini većinu da ne saziva vanredne sjednice jer ima po Poslovniku kako se one sazivaju. Mi želimo da učestvujemo u donošenju Odluka koje su za interes građana.

10:35 – Sead Džafić (načelnik) – Načelnik donosi Odluku o uvođenju revizije i ako se ukaže potreba ićemo do osnivanja općine kako bi se vidjelo gdje ste trošili novac građana.

10:34 – Hasiba Kurtić (SDA) – Zašto revizija samo od 2014.godine, zašto nema revizije od 2012.godine.

10:31 – Fikret Suljkanović (NL SDŽ) – Donošenje Budžeta je obaveza. Vidim neki su se uplašili najavljene revizije, budite sigurni da ćemo naći gdje otišlo 320.000 KM za sanaciju rupa, naćemo te rupe svaku ćemo obići.

10:30 – Dina Šmigalović (SDA) – Mislim da nije bilo potrebe za sazivanje Vanredne sjednice i da je ovo moglo ići kao Redovna sjednica, ali d aneko kroz vanrednu želi nešto sakriti.

10:28 – Hasiba Kurtić (SDA) – Kazala je da će SDA zatražiti da se novac iz Budžeta ravnomjerno rasporedi po svim MZ, a ne kao što je sada slučaj da se novac izdvaja za Zates, Donje Raince a druga mjesta su zapostavljena.

10:25 – Fadil Alić (predsjedavajući OV Kalesija)- Rekaoje da je imenovanje Upravnih i Nadzornih odbora itekako hitno s obzirom da javne ustanove rade bez odbora što predstavlja problem.

fadil_alic

10:21 – Dina Šmigalović (SDA) – Zatražila je od predsjedavajućeg OV Kalesija da obrazloži zbog čega je sazvana vanredna sjednica OV Kalesija. Ona je kazala da ne postoje razlozi za sazivanje vanredne sjednice.

dina_smigalovic

10:19 – Adnan Kamerić (SDA) – Zatražio je da se izvrši izbor zamjenika predsjedavajućeg OV Kalesija, s obzirom da je po Poslovniku ovo mjesto predviđeno za pripadnicu ženskog spola. On je za ovu funkciju predložio Hasibu Kurtić koja je ranije bila zamjenica predsjedavajućeg OV Kalesija.

adnan_kameric

10:16 – Fikret Suljkanović (NL SDŽ) – Zataražio je da se donese Zaključak o prenosu uživo sjednica OV Kalesija.

10:15 – Mujo Mujkić (GDS) – Zatražio je dopunu Dnevnog reda a toje da se uvrsti tačka koja se tiče naknade predsjedavajućeg vijeća, odnosno njegov status.

10:12 – Prisutnima se obratio načelnik Sead Džafić koji je vijećnike upoznao sa aktivnostima koje se provode u općini Kalesija. On je kazao da je promjenjeno radno vrijeme u zgradi općine, da je počelo certificiranje uposlenih, ali također je kazao da je počela i revizija rada općine Kalesija od 2014.godine do danas.

sead_1

10:10 – Prije samog početka sjednice, svečanu izjavu su dali i Nejra Mujanović (SBiH) i Armin Hodžić (SBB).

nerjra_armin

10:07 – Predsjedavajući OV Kalesija Fadil Alić otvorio je 1.Vanrednu sjendicu OV Kalesija na kojoj prisustvuje 25 vijećnika.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Fadil Alić za danas je sazvao 1.vanrednu sjednicu OV Kalesija na kojoj će s erazmatrati Dnevni red:

dnevni_red

 

About redakcija novina

Scroll To Top