Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / 60 godina od završetka prve generacije učenika PŠ u Kikačima/Prepoznajete li nekoga sa slike?

60 godina od završetka prve generacije učenika PŠ u Kikačima/Prepoznajete li nekoga sa slike?

kikaci2

Nakon završetka Drugog svjetskog rata na prostoru nekadašnje Jugoslavije, a samim tim i u BiH, krenulo se sa projektom opismenjavanja stanovništva i gradnjom osnovnih škola u svim naseljenim mjestima.

Proces gradnje i otvaranja osnovnih škola odvijao se u periodu od 1946 do 1955-te godine.
Školska nastava u Tojšićima je počela školske 1946/47.godine, u zgradi starog mekteba, dok je nastava u drugim naseljima koja pripadaju školskom području Tojšića (Kikači, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Seljublje, Jeginov Lug) nešto kasnije tj.50-tih godina prošlog vijeka.

U Kikačima je školska nastava počela školske 1952/53.godine kada je upisana prva generacija učenika-četverogodišnjaka.
Usljed nedostatka školske zgrade ova generacija učenika je nastavu pohađala u tri objekta i to prve dvije školske godine u zgradi mekteba, treću školsku godinu u pomoćnoj zgradi Omerovog hana, dok su završni četvrti razred pohađali u novosagrađenom školskom objektu u Kikačima tj.školske 1955/56.godine, te godine su i nastale fotografije ove generacije učenika. Imena učenika i nastavnika sa fotografija biće objavljena u monografiji OŠ Tojšići koja je u završnoj fazi.

Ekrem Sakić, prof.

kikaci1 kikaci3

About redakcija novina

Scroll To Top