Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Na Filozofskom fakultetu u Tuzli: Magistrirala Amela Delić

Na Filozofskom fakultetu u Tuzli: Magistrirala Amela Delić

Na Filozofskom fakultetu u Tuzli, u petak, 13. novembra 2015. godine, magistarski rad odbranila je Amela Delić iz Kalesije i stekla zvanje magistrice žurnalistike. Za magistarski rad imala je temu „Suočavanje s prošlošću u online medijima u BiH“. Master je upisala 2013. godine. Magistarski rad branila pred komisijom u sastavu dr.sc. Enes Osmančević, mentor, dr.sc. Najil Kurtić, član, i dr.sc. Zarfa Hrnjić Kuduzović, član.

amela1Amela Delić kaže da je mnogo radila na istraživanju ove teme.

– Razvoj novih medija u Bosni i Hercegovini brži je u odnosu na razvoj društva u kojem su se pojavili. World Wide Web pružio je ogromne mogućnosti za napredak komunikacije, no odlučujući faktor za razvoj i dalje je socijalni, ekonomski i kulturni kontekst u kojem se medij javlja. Online mediji prevazišli su ograničenja prostora, vremena i diseminativnog komuniciranja, ali društvo u Bosni i Hercegovini ni dvadeset godina nakon rata nije spremno da se suoči sa prošlošću. Neozbiljnost u pristupu ratnoj prošlosti rezultat je nepostojanja političke volje da se s njom suoči. Nema političke volje, ni kulture kojom bi se na pravi način upotrijebile sve prednosti novih medija za širenje istine i građenje iskrenijeg odnosa među narodima, navodi u svom radu Amela Delić.

amela2

– Ideologije i političke partije mahom zarobljene u predrasude, bez medijske pismenosti i kulture dijaloga teško prihvataju demokratične medije. Njihov pristup medijima je totalitaran i uprkos razvoju tehnologije, oni i dalje pokušavaju sve držati pod svojom kontrolom. Ne postoji saglasnost među političkim elitama, a onda ni u bosanskohercegovačkom društvu, te samim tim ni u medijima o definisanju događaja kao zločina, genocida, građanskog rata ili agresije. Nemoguća je i jednoglasna identifikacija žrtava i zločinaca. Političkom zloupotrebom prošlosti spirala signifikacije je otežana jer se pod uticajem različitih ideologija, političkih partija i pojedinaca retuširaju i falsificiraju tumačenja prošlih dešavanja. Teme koje se tiču traumatičnih ratnih događaja obrađuju se u medijima na isti način kao i sva dnevnopolitička zbivanja. Online mediji aktivno učestvuju u izgradnji pamćenja i kolektivnog identiteta jednog društva, jer upravo mediji publici govore o čemu će misliti. Pitanja „Čega se sjećati?“ i „Šta ne smijemo zaboraviti?“ su ona oko kojih se gradi kultura sjećanja kolektiva. Kao i svaki drugi izum, i internet možemo koristiti za napredak ili zloupotrebljavati ovisno od niza faktora koji čine društveni kontekst. Online mediji nam otvaraju nove mogućnosti, ali ne određuju njihov izbor i način ostvarivanja. Odnosno, online mediji u Bosni i Hercegovini zaista nemaju ozbiljan i sistematičan pristup u izvještavanju o temama koje se odnose na ratnu prošlost, navela je u zaključku svoga rada Delićka.

amela

Amela Delić, kćerka Fahrudina i Zinete, rođena je u Sapni, a danas sa roditeljima živi u Kalesiji. U Kalesiji je završila  gimnaziju. Studij žurnalistike završila je na Filozofskom fakultetu u Tuzli kao student generacije sa prosjekom ocjena 9,7. Danas radi kao asistentica na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Povremeni je saradnik našeg portala.

amela3

About redakcija novina

Scroll To Top