Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Visoke ocjene za kvalitet usluga 13 timova porodične medicine JZU Dom zdravlja Kalesija

Visoke ocjene za kvalitet usluga 13 timova porodične medicine JZU Dom zdravlja Kalesija

Ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ ocjenjivali su rad 13 timova porodične medicine JZU Dom zdravlja Kalesija.

“Danas smo zvanično priveli kraju jedan dugotrajan proces na uspostavljanju kontrole kvaliteta u zdravstvu. Danas je kod nas boravio tim vanjskih ocjenjivača. Mi smo na osnovu njihovih završnih riječi dobili dokaz da naši timovi porodične medicine ispunjavaju standarde iz normativa prostora, kadra i opreme te da zadovoljavamo stroge kriterije koje je propisala Agencija za kontrolu kvaliteta formirana pri federalmom ministarstvu zdravstva. Ja sam zaista ponosan da će 13 timova ponijeti certifikat”- kazao je direktor JZU Dom zdravlja Kalesija Muhamed Osmanović

Sedam vanjskih ocjenjivača  je ocjenjivalo je  usluge timova porodične medicine JZU Dom zdravlja Kalesija

“Mi smo imali čast da budemo vanjski ocjenjivači timova pordične medicine u Kalesiji. To je jedan mlad i iskusan tim koji želi da pruža najbolje i najkvalitetnije zdravstvene usluge stanovništvu općine Kalesija”-kazao je glavni vanjski ocjenjivač dr. Enes Šačić

Projekat kojeg su pokrenuli timovi porodične medicine  svakako će donijeti poboljšanje i dobro samim pacijentima, a to će se prvenstveno ogledati u tome što će pacijenti imati više vremena da razgovaraju sa doktorima te da će se smanjiti gužva u Domu zdravlja odnosno u čekaonicima kod doktora porodične medicine. Certificiranje timova znači uspostavljanje standarda u radu s pacijentima

About redakcija novina

Scroll To Top