Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / JU Centar za socijalni rad Kalesija i H.O. “Help others” uručili prehrambene pakete porodicama u stanju socijalne potrebe

JU Centar za socijalni rad Kalesija i H.O. “Help others” uručili prehrambene pakete porodicama u stanju socijalne potrebe

Humanitarna organizacija “Help others” Salzburg je u proteklih 10 dana, u saradnji sa JU Centrom za socijalni rad Kalesija, uručila prehrambene pakete (u vrijednosti od po 100 KM) za 7 lica i porodice koje se nalaze u teškom stanju socijalne potrebe.

Navedena lica su većinom stara lica bez porodičnog staranja, koja se nalaze na evidenciji JU Centra za socijalni rad Kalesija kao korisnici prava na stalnu novčanu pomoć.

U protklom periodu, nevedeno udruženje je pomagalo i pružalo pomoć za porodice sa područja općine Kalesija, a u skorije vrijeme je i finansiralo obnovu Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama “Osmijeh nade” Kalesija. Više informacija o udruženju, možete naći na linku: https://www.facebook.com/groups/602642269933158/.

Prema riječima predstavnika humanitarne organizacije “Help others”  i u narednom periodu pružati će pomoć porodicama na području naše.

Nažalost mnogo porodica na području općine Kalesija treba i pomoć u hrani. Svjetla tačka u svemu tome jesu ljudi kojima tuđa nesreća nije strana i ne zatvaraju oči pred istom.


About redakcija novina

Scroll To Top