Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Od 1. januara Komunalac obustavlja odvoz šljake i pepela iz Kalesije

Od 1. januara Komunalac obustavlja odvoz šljake i pepela iz Kalesije

Od 21.12.2016.godine po pismenoj obavjesti KP”Komunalac”dd Kalesija odvozi i deponuje otpad na regionalnu deponiju “Crni Vrh” Zvornik.

Obzirom da se deponovanje otpada plaća po težini 45,63 KM/toni, radnici Komunalca na terenu neće preuzimati isti ukoliko ustanove da sastav otpada ne odgovara vrsti koju po katalogu primaju na deponiji, a to je sve ono što ne spada u miješani komunalni otpad (kao što su: zemlja, pijesak, šljunak, beton, građevinski otpad, kamen, ugalj, šljaka, pepeo itd.).

Ovim putem obavještavaju korisnike usluge odvoza šljake i pepela da će Komunalac obustaviti odvoz istog od 01.01.2017.godine, dok se u saradnji sa Općinom ne pronađe odgovarajuće rješenje za ovaj problem, a o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.

komunalac4

About redakcija novina

Scroll To Top