Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / OO SDA Kalesija: U narednom periodu biće određeni povjerenici za MO SDA

OO SDA Kalesija: U narednom periodu biće određeni povjerenici za MO SDA

Odlukom Kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona imenovano je Povjereništvo za Općinski odbor Stranke demokratske akcije Kalesija koje ima zadatak da provede sve potrebne aktivnosti u cilju održavanja unutarstranačkih izbora kako bi bilo izabrano novo rukovodstvo Stranke demokratske akcije u Kalesiji. Povjereništvo je započelo sa aktivnostima i na održanoj konstituirajućoj sjednici na kojoj je donesena odluka o razrješenju svih stranačkih organa, odnosno rukovodstva stranke od mjesnih ogranaka do kompletnog općinskog odbora,te utvrđen plan rada sa dinamikom realizacije. U narednom periodu biće određeni povjerenici za mjesne ogranke i izvršen obilazak svih ogranaka sa ciljem sagledavanja stanja i priprema za izbore koji se trebaju obaviti u narednih 6 mjeseci. Povjereništvo će, na osnovu postignutih rezultata na oktobarskim izborima po mjesnim ograncima i broja reevidentiranih članova Stranke, odrediti kriterije za imenovanja i formiranje rukovodstava mjesnih ogranaka. Osim navedenog, Povjereništvo je preuzelo sve obaveze i ingerencije Općinskog odbora SDA Kalesija te će u narednom periodu voditi aktivnosti zajedno sa Klubom vijećnika SDA u Općinskom vijeću Kalesija na pripremi i utvrđivanju stavova za rad i odlučivanje na sjednicama Općinskog vijeća. Također, Povjereništvo će nastaviti saradnju sa svim političkim subjektima koji imaju slične poglede na trenutnu političku situaciju u Kalesiji, kako bi čineći poziciju ili opoziciju, bili aktivan i važan faktor političkog života čime će realizovati i provoditi zvaničnu politiku Stranke demokratske akcije. Članovi i simpatizeri SDA Kalesija, kao i cjelokupna javnost, biće redovno informisani o svim aktivnostima koje Povjereništvo bude provodilo.

Za Povjereništvo SDA Kalesija

Taib Muminović

sda-logo-1024x452

About redakcija novina

Scroll To Top