Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Po 25.000 KM odobreno za pet porodica čije su kuće uništene usljed prirodne nesreće 2014.godine

Po 25.000 KM odobreno za pet porodica čije su kuće uništene usljed prirodne nesreće 2014.godine

ehim Mujanović iz Kikača jedan je od onih čija kuća je uništena u poplavama 2014 godine. Sa bolesnom sestrom i suprugom naspustio je svoje ognjište i ono što je 40 godina stvarao.

Od 2015. godine živi u kolektivnom centru u Jeginovom Lugu. Fehim kaže da mu je teško živjeti u kolektivnom centru jer mu je sve daleko, i trgovina i stanica. Fehim je od Općine Kalesija dobio plac u Zatesu  a danas je potpisao ugovor po kojem će mu biti dodijeljeno 25 000 KM kako bi mogao napraviti kuću, da njegova sestra, supruga i on staračke dane prožive u vlastitom domu.

kuce

Sredstva u iznosu 125.000 KM dodijeljena su kandidatima čija je šteta procijenjena na 100% iznosu.

Po 25 000 KM dobili su Hamidović Halid (Jajići), Ahmetović Ramiz( Zukići), Mujanović Fehim (Kikači), Mujanović Jusuf (Kikači), Mujčević Rasim (Bukvari).

Pored njih sredstva Federalnog štaba civilne zaštite za sanaciju šteta nastalih tokom prirodne nesreće poplava i klizišta na području općine Kalesija dobilo je još 49 građana. Oni će za sanaciju i popravku kuća dobiti sredstva u iznosu od 1.021 KM do 3.318 KM, zavisno od stepena oštećenja stambenog objekta.

Nakon što su od posljedica klizišta izgubili svoje kuće, živjeli su kod rodbine i prijatelja. Odobrena sredstva pomoći će im da na proljeće započnu odnosno završe gradnju novih stambenih objekata

Prema riječima načelnika Općine Kalesija Seada Džafića zbog nepravilnosti jednom je poništen tender, a donator je bio povukao novac.

Nepravilnosti su uklonjene, a načelnik ističe da prvi put nisu imali ni jednu žalbu, te su sredstva dodijeljena onima čije su kuće u potpunosti uništene usljed prirodne nesreće 2014.godine

Fehim Mujanović  kaže da je prvi put odbijen zbog potvrde o prebivalištu( CIPS) kojeg je predao, ali je bio stariji od 6 mjeseci.

Općina Kalesija će odobrena sredstva korisnicima isplatiti na njihove tekuće račune u roku od sedam dana od dana zaključivanja pojedinačnih ugovora o namjenskom korištenju sredstava.

About redakcija novina

Scroll To Top