Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Iz minute u minutu: Četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Iz minute u minutu: Četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

15:21 – Kraj sjednice Općinskog vijeća.

15:20 – Usvojen je Nacrt Zakona o šumama sa primjedbama.

15:19 – Usvojene su primjedbe Nejre Mujanović.

15:17 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnik) – Ja bi pohvalio izlaganje Nejre i vidi se da se pripremila za ovu tačku. Mi smo bili u posjeti Vladi TK i moram priznati da smo počastvovani prijemom i radnim sastankom. Saradnja načelnika i Bege Gutića će biti i mislim da će se uraditi dosta posla u Kalesiji u zajendičkoj saradnji.

15:12 – Nejra Mujanović (SBiH) – Visoko obrazovanje po Bolonji usvojeno i zašto po Zakonu o šumama to ne priznajemo. Kada će i gdje napraviti inženjeri šumarstva po pet godina rada kako bi bili konkurentni u zaposlenju po ovom zakonu.

15:12 – Razmatranje Nacrta Zakona o šumama

15:11 – Usvaja se Informacija o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku u 2016.godini.

15:10 – Sead Džafić (načelnik) – U pregovorima sa Federalnim ministarstvom za izbjegle osobe odlučili smo da zatvorimo kolektivne centre i napravićemo dvije zgrade u Kalesiji za osobe koje su u stanju socijalne potrebe i koje su raseljene.

15:09 – Usvojena je Informacija o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija.

15:06 – Senad Šmigalović (SDP) – Znam da se vodila rasprava kada je u pitanju Krušik o tome d ali je voda za piće ili je tehnička. Naime, Izvještaj koji je upućen prema vijeću piše da je voda pitka, pa bi postavio pitanje koiko se često vrše kontrole vode, ja znam da se na određenim bazenima van Kalesije vrše svaki dan a zanima me gdje su rezultati tih analiza. Šta to građani piju.

15:01 – Sead Džafić (načelnik) – Poznato je da istočni dio općine nema rješenu vodovodnu mrežu i ja sve radim da to rješimo i da u ovaj dio općine snadbijemo vodom i kako bi ona bila pod okrivljem JP Vodovod i kanalizacija. Nekada je Budžet bio oko 12 miliona KM i mi imamo ovdje sada situaciju da neka naselja nemaju vodu. Dajte ljudi da radimo i da pomognemo loklanoj zajednici, gdje su potrošene tolike pare u prethodnom periodu. Ja nisam neki govornik ali imam iza sebe djela i rezultate.

14:57 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Kada je u pitanju mjesto Gaj tu ima još malo radova i mještani ovih naselja su ovdje bili kod nas i mi ćemosve uraditi da se to rješi. Kada je u pitanju mjesto Babajići i tu se rade određeni radovi za snabdijevanje vodom. Mi smo planirali i vodovod za Hrasno 34.000 KM, kao vodovod Muratovići, Kovačevići, Hrasno Gornje, 100.000 KM za istraživanje voda. MZ Vukovije Gornje napravili su dogovor sa jednom privatnom firmom i nisu planski radili vodovod i mi moramo sada da ispravljamo da svi mještani budu zadovoljni.

14:57 – Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija.

14:56 – Usvojena je Informacija o realizaciji projekta izgradnje Regionalne sanitarne deponije Zvornik.

14:53 – Sead Džafić (načelnik) – Lijepo je vidjeti da nas neko hvali sa strane. Kada sam došao da budem načelnik imali smo oko 2.600 potpisanih ugovora danas imamo preko 4.000. Kada su u pitanju socijalni slučajevi oni moraju potpisati ugovore, ali mi ćemo ih osloboditi plaćanja ovdje nu vijeću. Prethodnici nisu nikada upisali državni kapital u KP Komunalac i mi moramo da tu svoj udio povećati u ovom preduzeću.

14:42 – Aleksandar Vračević – direktor JP Regionalna deponija-  2007 i 2009. godine ušlo se u projekat izgradnje deponije u kojima je veliki broj općina. Kreditna sredstva su dobijena 2009, godine a godinu kasnije formirano je preduzeće. Udio općina je određen prema broju stanovnika i svi imaju vlasničku strukturu u preduzeću. Radovi na izgradnji deponije završeni su 2015.godine, i u aprilu 2016. godine stigla je struja, zatim voda. Imamo saglasnosti svih općina za cijenu.

14:42 – Razmatranje i prihvatanje Informacije o realizaciji projekta izgradnje Regionalne sanitarne deponije Zvornik.

14:41 – Usvojena je Informacija o radu JU „Služba za zapošljavanje TK“ Biro Kalesija, sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2016. godinu.

14:40 – Mujo Mujkić (GDS) – Vidimo da ima smanjen broj nezaposlenih osoba ali mislim da je to zbog odlaska ljudi iz naše države. Trebamo vidjeti i prekvalifikovati neke osobe.

14:39 – Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JU „Služba za zapošljavanje TK“ Biro Kalesija, sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2016. godinu.

14:38 – Usvojena je Informacija o radu Općinskog suda Kalesija u 2016. godini.

14:34 – Dražena Pejanović (predsjednica Općinskog suda) – Ja moram da kažem da smo mi imali poplavu prije nekoliko dana u Općinskom sudu Kalesiji gdje je uništena arhiva. Ja sam dolazila kod načelnika i vjerujte da ćemo mi tužiti Vodovo jer je njihova greška što smo imali poplavu. Ja ću uputiti vama pismeno da pomognete.

14:32 – usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2016. godinu.

14:32 -Usvojen je  Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. -31.12.2016. godine.

14:28 – Sead Džafić (načelnik) – I ja se radujem završetku ove godine da vidite šta se uradilo. Nedžad Džafić nije upravljao općinom to je radio predsjednik stranke. Ono što je Sead Džafić zacrtao da uradi to će biti i urađeno. Sigurno ćete biti zadovoljni kada vidite šta se sve uradilo. Budite u svrsi građana i radite ono što ste obećali građanima. Sve dok radim časno i pošteno bit ću tu, kada vidim da ne može tako ja ću podijeti ostavku. Revizija je u toku i bit će krivičnih prijava i neki će odgovarati i pred sudovima.

14:26 – Mujo Mujkić (GDS) – Nedžad nije sam u ovom učestvovao imao je svoje pomagače. Podsjetiću vas na izjavu tada predsjedavajućeg Esada Čanića koji je kazao da treba da bude tu sa načelnikom da Kalesiju povedu naprijed, ja mislim da su oni ubacili u rikverc. Zamislite koliko je tu para dato na dva načelnika i jednog profesionalnog predsjedavajućeg. Smatram da je moralno da se prizna greška vi koji ste podržavali tu vlast.

14:24 – Hasiba Kurtić (SDA) – Evo ovaj načelnik je sposoban i potrošio je dva miliona KM ako oni nisu znali, pa jedva čekam Izvještaj za ovu godinu da vidijmo gdje novac trošen. Sredstva su sa Gradske dvorane prebačena na druge projkte. Ja sa željom očekujem da vidim koje ćete projekte vi poslati većim nivoima i dobiti ih.

14:22 – Nermin Mešić (SDA) – Ja ne znam zašto vas zabrinjava ovaj Izvještaj. Ukoliko se utvrde nepravilnosti nek svako odgovora. Pet mjeseci ste na vlasti, zamolio bi načelnika da mi upre prstom u projekat koji je donio u Kalesiju i realizirao ili je hodao i slikao se ko maneken.

14:16 – Galib Softić (SDP) – Moram neke stvari iznijeti kada je u pitanju Izvješta i rad načelnika. Kada je u pitanju ovi izvještaji najbolji je pokazatelj kako se ništa nije uradilo. Kako je načelnik sa svojim “džokerima” koji su ga mjenjali ništa nije uradio. Što se tiče prihoda vidljivo je da je manji za milion, to je ta famozna prohodnost prema Kantonu, Federaciji. Imali smo planiran dolazak 1,5 milion KM, a dobili smo 200.000 KM. Od kantona planirano 950.000 KM ostvarili 150.000 KM, od Federacije planirano 550.000 KM nismo dobili ništa. Što se tiče rashoda, nije se štedilo na platama i drugim stvarima. Što se tiče mene ovi ljudi koji rade ovdje su dobri ljudi i rade. Mnogi projekti nisu realizirani od planiranih. Ne znam kako su se pare trošile bez Odluka Općinskog vijeća, pa bi pitao Gutića. Da li je pokrenut postupak oko utroška sredstava za krpljenje rupa? Da li su trošena sredstva koja nemaju Odluku vijeća?

14:11 – Mujo Mujkić (GDS) – Nedžad Džafić nije bio sposoban da vodi MZ, a SDA ga postavila na čelo općine. Rezultat toga je suficit od 2 miliona, zamislite da smo makar imali priliku da 1 milion uložimo u Kalesiju kako bi izgledala. Također žao nam je što je propala i kanalizacija sa Vladom Slovenije jer ta vlast nije bila sposobna da to realizira. Kada smo pokrenuli smjenu Džafića nosale su se pare i prodavali trotoari. Također famozno krpljenje rupa, baš me zanima koliko je utrošeno sredstva. Neki vijećnici sjede ovdje i sada a znamo da su podržavali nerad. Narod je to dobro spoznao i na izborima pokazao koliko ko vrijedi.

14:05 – Mensur Hukić (nezavisna lista) – Vezano za ove tačke. Svjedoci smo da smo u prošloj godini imali načelnike po ovlaštenju, po rješenju po zamjeni pa ni ja nisam znao ko nam je načelnik. Jedino su znali kako do para doći pred izbore, poput onih udarnih rupa od kojih građani nisu vidjeli baš mnogo. Prihodobna strana Budžeta je manja za oko milion KM, a toi znači da nisu stigla sredstva koja nas sleduju po zakonu. To su dokazi nerada prethodne vlasti.

13:54 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) – Pravni osnov za izradu Izvještaja je utvrđen zakonom i urađen je u skladu sa propisima. 8.515.216 je prihod je za 2016 godinu i manji je od planiranih. Gutić je govorio o utrošku sredstava za infrastrukturu na području naše općine, kao i o izdvojenim sredstvima za kulturu, sport i za rad organizacija.

13:54 – Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2016. godine.

13:52 – Fikret Suljkanović (savjetnik načelnika) – Povlačimo ovu tačku sa dnevnog reda zbog usaglašavanja.

13:43 – Pauza u trajanju od 10 minuta.

13:42 – Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2017. godinu sa Planom finansiranja i sufinansiranja sporta u 2017. godini.

13:41 – Usvojena je ova tačka dnevnog reda.
a) Programa rada JZU Dom zdravlja Kalesija za 2017.godinu,
b) Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Kalesija za period I – XII 2016.godine,
c) Informacije o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2016.godinu.

13:30 – Muhamed Osmanović (direktor Doma zdravlja) – Iskreno da kažem očekivao sam daleko veće i konstruktivnije diskusije kako da unaprijedimo medicinsku uslugu u Kalesiji. Ono što je naša obaveza kao ustanove prema osnivaču jeste da dostavimo Program rada, ali i Izvještaj kao i Plan kapitalnih ulaganja. Za mamograf cijene su od 70.000 do 230.000 KM dakle mi moramo staviti srednju cijenu kako bi se napravili kvalitetni aparati. Odgovorio bi vijećniku Mensuru, što se tiče timova porodične medicine. Mi nemamo nijedan tim certificiran u Porodičnoj medicine i imam roka do juna da to uradim, ako ne uradimo onda će svi ti imovi postati timovi opšte medicine. Imamo nekih neslaganja kada je u pitanju određena dokumentacija. Ja neću nikoga okrivljivati, ali mi to moramo srediti sve.Ja sam ovdje malo u nezgodnoj poziciji jer sam u prošloj godini a moram da kažem da smo u devet mjeseci imali 138.000 KM u minuisu, ali smo u decembru uspjeli da neke stvari obustavimo kako bi napravili uštedu. U 2017.godini potpisali smo bolji ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja imamo dvije nove specijalizacije sada imamo ljekare za kožna oboljenja i za uho, grlo nos. U toku je nova izrada sistematizacije i imaćemo usluge defektologa i logopeda i to će biti u ovoj godini.

:29 – Damir Husić (GDS) – Svoju ljubav prema Kalesiji ja sam dokazao u ratu, ali ordinacija očna u Domu zdravlja u mom mandatu je najbolje opremljena po ocjeni svih komisija.

13:27 – Nermin Mešić (SDA) – Svi ti aparati koji su kupljeni imaju garanciju dakle treba ih vratiti i uzeti novi. Hvalite Muhameda kao neko oličenje. Od 20 sestara sa visokom stručnom spremom vi za glavnog medicinara imenujete čovjeka sa srednjom školom. Vi Husiću da ste voljeli Dom zdravlja bi bi ostali tu, a ne bi otišli u Tuzlu.

13:24 – Damir Husić (GDS) – Poznajući moje kolege u Domu zdravlja sigurno hitne slučajeve nisu vratili. Vezano za nabavku aparata moram se osvrnuti što je Mešić govorio. Kada su u pitanje stolice doktorica koja tu radi kaže da s eone već raspadaju. Kada je u pitanju medicinska oprema nije bitna cijena tu. Kada je upitanju ultrazvučni aparat i to nije što je traženo. Tu je i aparat u laboratoriji koji je dobijen na “lizing”, a vjerovali ili ne od novembra je crko par puta. Zalaganjem mene ultra zvučni aparat je došao onakav kakav sam naručio. Te uštede koje spominjete, mi smo planirali sredstva dakle trebao se kupiti kvalitetan aparat, zato mislim da ne treba štediti na aparatima.

13:21 – Mensur Hukić (Nezavisna lista Sead Džafić) – Jednu stvar želim da istaknem i da predložim da promjenimo ono što su prethodnici uradili. Trebamo stvriti ambijent d anašim pacijen tima bude bolje i lakše i da se lakše liječe. To govorim iz jednog razloga, posebno kada je riječ o manjim ambulantama gdje dođe neko na pregled da ga niko ne vraća inaručuje za drugi dan.

13:20 – Nermin Mešić (SDA) – Pa ja se ne bi složio sa svojim prethodnicima da je sve crno u ovoj ustanovi. Spominjete neki gubitak, nije to Nermin Kuralić odnio kući, to ste i vi doktori uradili pisanjem više recepata. Neće niko da kaže da je Nermin napravio neke uštede u nabavci određenih aparata. Gospodo nije sve tako crno.

13:16 – Jasmin Osmančević (nezavisni vijećnik) – Što se tiče izvještaja o radu ove ustanove ne možemo reći da je dobar. Jer je napravljen minus od 34.000 KM. Mislim da se ovaj minus ne bi desio da je tu bio dr. Muhamed Osmanović. On je napravio Plan rada dobar kada je bio vršilac dužnosti, a nakon njegove smjene ide se ka minusu. Također menadžment je pred izbore podijelio stimulacije sebi podobnim. Također imamo iskopavanje bunara u ambulanti Memići, a vjerujte da je mene sramota bilo kada se puštala ta voda. Ono što je žalosno jest da je to voda tehnička što govori da oni ni bunar nisu znali iskopati.

13:12 – Mujo Mujkić (GDS) – Ja ću se osvrnuti na Izvještaj o radu Doma zdravlja u prošloj godini. Pokušali smo malo tamo situaciju “popeglati” ali to je bio mjesec dana. Posebno ću se osvrnuti na period kada je direktor bio Nermin Kuralić. Po prvi put tada je ova zdravstvena ustanova bila u minusu. Službenim autom ja imam dokaz da su ljudi vozani za dan izbora. Također imam sliku gdje se vidi kako se konzumira alkohol u ovoj ustanovi u jednoj prostoriji.

13:12 – Razmatranje, usvajanje i prihvatanje:
a) Programa rada JZU Dom zdravlja Kalesija za 2017.godinu,
b) Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Kalesija za period I – XII 2016.godine,
c) Informacije o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2016.godinu.

13:11 – Usvojena je Odluka bez rasprave.

13:11 – Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta i zemljišta uz lokalne ceste, gradske ulice i nerazvrstane ceste na području općine Kalesija.

13:10 – Usvojena je Odluka uz dodatak još dva imena po Amandmanima SDP-a.

13:09 – Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.

13:08 – Usvojena je Odluka o razrješenju Komisija.

13:05 – Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.

13:05 – Usvojena je Odluka o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

13:02 – Hasiba Kurtić (SDA) – U ime Kluba SDA tražimo pojedinačno izjašnjavanje.

13:00 – Usvojena je Odluka o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija sa 15 glasova ZA, sedam protiv i jednim suzdržanim.

12:59 – Senad Šmigalović (SDA) – Imamo sam potrebu da izađem opet i da reagujem. Ljudi BPS je ostao bez svojih vijećnika, ali po Izbornom zakonu nije mogao ostati bez vijećnika u MZ.

12:57 – Nermin Mešić (SDA) – Molio bi načelnika da uskladi ovu Odluku posebno kada je riječ o imenovanju Mirsada Mehmedovića koji živi u Novom Naselju a imenovan je u Meškoviće.

12:55 – Hajrudin Husejnović (sekretar OV) – U ovom momentu, nemoguće je povlačiti bilo kakve prijedloge jer stranka nema mogućnost povlačenja kandidata, ali politički subjekt to može uraditi tek što prođe ova procedura.

12:54 – Hasiba Kurtić (SDA) – U skladu sa dogovorom predsjednikom MO mi smo dali svoj stav po pitanju povlačenja svog prijedloga.

12:52 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Odgovorno tvrdim da je sve urađeno u skladu sa zakonom po pitanju izbora vijeća MZ.

12:48 – Hajrudin Husejnović (sekretar) – S obzirom da imamo tačku izbora članova Vijeća MZ na području naše općine. Moram Vas upoznati sa postupkom upućivanje prijedloga. Osnov za izbor vijeća MZ je izborni rezultat. Ukoliko neka stranka dobije neki zaseok mora imati predstavnika iz tog zaseoka. Ukoliko ne bude tako načelnik ima pravo da imenuje osobu iz te sredine.

12:39 – Pauza u trajanju od 10 minuta.

12:38 – Hasiba Kurtić (SDA) – S obzirom da SDA nije zadovoljna izborom članova MZ Prnjavor, povlačimo i drugi prijedlog pa vi izaberite koga hoćete.

12:36 – Senad Šmigalović (SDA) – Ja bi zamolio predlagača, da mi pojasni dva slučaja promjene članova BPS-a za vijeće MZ. Zbog čega se briše osoba iz Kalesije centra i u Jajićima. U predloženom Amandmanu spominje se član izbornog zakona BiH.

12:35 – Nastavlja se sjednica OV Kalesija.

11:58 – Pauza u trajanju od pola sata na zahtjev SDA.

11:57 – Senad Šmigalović (SDP) – Ne znam što se diže frka oko ovoga. Bilo je žrijebanje po MZ i svi su imali priliku da dostave za svoje podružnice kandidate koji su tu nastanjeni. Oni koji to nisu uradili načelnik ima ovlasti da postavi koga hoće.

11:56 – Mensur Hukić (NL Sead Džafić) – Ljudi ovdje ovi iz SDA sami sebe “pobijaju”. Jedni traže da budu iz naseljenih mjesta, a drugi protiv.

11:56 – Nermin Mešić (SDA) – Ja koliko vidim nije pristiglo u Amandmanima da se skine ova osoba i da je to potpisao Fejzulah Mujanović.

11:55 – Rašid Vildić (SDA) – Što se tiče gospođe Sokolović odgovor potraži kod Fejzulaha Mujanovića predsjendika BPS-a.

11:54 – Nermin Mešić (SDA) – Nije tačno to što govorite gospodine Rašide. Denisa je u Raincima predložena ispred BPS-a, a vi ste je skinuli.

11:53 – Adnan Kamerić (SDA) – Ja sam rekao da BPS kao partija ne postoji u vijeću. Nemam ništa protiv imenovanja koja ste uradili, ali tražim d abudu ljudi iz određenih mjesta.

11:53 – Rašid Vildić ( nezavisni vijećnik) – Mi nikome nismo ustupili mjesta da Adnan zna to.

11:51 – Adnan Kamerić (SDA) – Znamo da BPS ne postoji u vijeću, oni su svoja mjesta ustupili načelniku. Molim vas da napravimo lijepo da svaki zaseok ima svoje predstavnike u Vijeću MZ. Ukoliko izglasate ovako kako ste planirali onda idite vi tamo tim ljudima i objašnjavajte kako i šta.

11:50 – Galib Softić (SDP) – Nemam ja ništa protiv da Selim bude u Vijeću, ali ljudi on nije iz Palavra reba nam čovjek iz ovog naselja.

11:49 – Mujo Mujkić (GDS) – Mislim d aje bilo dovoljno vremena da se dostave prijedlozi ljudi iz naselja koja trebaju. Sugerisao bi načelniku i službama da ubuduće rad predsjednika MZ se više cijeni i da se uvrsti neka naknad aza njih. Ja sam obavljao dužnost predsjednika i smatram da je to časna funkcija i tu se potroše određena sredstva uvijek lična. Mislim da se jedan dio sredstava treba namiriti predsjednicima MZ to što potroše.

11:48 – Hasiba Kurtić (SDA) – Nije mi jasno kako stavljate određene ljude, a skidate neke naše.

11:45 – Galib Softić (SDP) – Ja samo malo da pojasnim. Bio je Selim Turić i piše Palavre i načelnik je izabrao čovjeka iz Palavra. Ako je SDA pripalo Palavre trebali su imenovati čovjeka iz ovog naselja a on je iz centra Prnjavora.

11:43 – Hasiba Kurtić (SDA) – Moram da iskažem svoj revolt povodom ove Odluke. Ovdje se “izbacuju” određeni ljudi i imenuju tamo neki ljudi. Protivim se tome da se “skine” Selim i da se imenuje neko iz Palavra.

11:42 – Nermin Mešić (SDA) – Meni nije jasno otkud izmjena ove Odluke. Zvali su me predstavnici Meškovića, Mirsad Mehmedović je u Novom Naselju u Raincima a predložen je ispred Meškovića. Ljudi su me zvali hoće da protstvuju.

11:39 – Adnan Kamerić (SDA) – Mislim da ova Olduka nije dobro urađena. Nisu teritorijalne jedinice zastupljene. Evo Pezić Ševal ne pripada zaseoku koji je stavljen. Također i Enes Hasanović. Molim Vas da napravimo pauzu da se konsultujemo vezano za ovu tačku.

11:33 – Hazim Halilović (pomoćnik načelnika) – Mislim da svi predstavnici političkih stranaka znaju kako je došlo do izbora članova Vijeća MZ. Dostavljeni su vam amandmani u ime predlagača.

11:32 – Nastavlja se sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

10:49 – Pauza u trajanju od 30 minuta.

10:48 – Pristigla su tri amandmana koja su stigla od neovlaštene osobe tako da je komisija to odbacila.

10:47 – Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

10:47 – Usvojena je prethodna Odluka.

10:46 – Razmatranje i Usvajanje Odluke o osnivanju Proizvodno-poslovnih zona na području Kalesije.

10: 44 – Usvojen je Dnevni red sa dopunom.

10:38 – Sead Džafić (načelnik) – Od prethodne sjednice do danas bilo je mnogo posla. Obavili smo razgovore sa direktorom Farme Spreča, direktorom ZZO i mnogo drugih. Od vas očekujem da radimo u interesu građana i da ne koristite govornicu za političke poene.

10:32 – Senad Šmigalović (SDP) – Imam inicijativu koji su nam ranije pokrenuo. Tražim da se uputi zahtjev Kantonalnoj direkciji cesta da inspektor izađe na teren i da vidi da u blizini škole u Kikačima nema nikakve saobraćajne signalizacije koja bi vozače upozorila na pješaka na putu.

10:29 – Adnan Kamerić (SDA) – Imam dvije inicijative i jendo pitanje. Tražim da općinski načelnik ukoliko zakon dozvoljava da se ponovo otvori šalter za naplatu ovjere dokumenata u zgradi općine. U mojoj MZ svakodnevno “niču” divlje deponije, ja sam išao komunlanom inspektoru koji mi je kazao da ne izlazi na teren. Tražim da načelnik urgira da inspektori rade svoj posao. Također pitam zašto se stalo sa izgradnjom vodovoda Gaj, bilo je kod mene jučer nekoliko građana koji spremaju proteste ispred zgrade općine i putali su me da li je to zašto što niste dobili glasove u ovom naselju.

10:26 – Senad Šmigalović (SDA) – Pripremio sam jednu inicijativu i jedno pitanje za ovu sjednicu.

10:24 – Sejfo Trgovčević (SDA) – Zašto Služba nije reagovala kada je u pitanju pojave klizišta u Gornjim Vukovijama. Obraćali smo se Službi u Općini Kalesija da se saniraju klizišta, jedno je u Džafićima koje prijeti bazena za vodu, ali i presijecanje putne komunikacije u ovom naselju. Drugo klizište je u Ćivama i prijeti da ugrozi put. Tražim da mi Služba zadužena za ovo dostavi potrebne odgovore.

10:21 – Armin Hodžić (SBB) – Ja ću uputiti jednu Inicijativu i jedno pitanje. Predlažem OV Kalesiju da usvoje Izmjene Odluke o javnom redu i miru, koji se tiče spaljivanje kablova, guma i drugih materijala koji ugrožavaju zdravlje građana. Tražim da se to zabrani Odlukama OV Kalesija. Pitanje za direktora Doma zdravlja. Pitao sam na prošlom vijeću ali nisam dobio odgovor.

10:18 – Nejra Mujanović (SBiH)  – Tražim da se postave u Hrasnu tzv. ležeći policajci.Ovaj put je u nadležnosti u Općine Kalesija i tražim da se to što prije uredi. Također pokrećem Inicijativu za izmjenu Adminsitrativnih taksi koje su donešene u prošlom sazivu vijeću.

10:14 – Ramiz Baručić (SBiH) – Tražim da se nastavi sa izgradnjom pješačkih staza od Kalesije do Tuzle. Prioritet je izgradnja pješačke staze pista Masle, jer se tu razvijaju velike brzine na ovoj dionici i izgradnjom staze spasili bi mnoge živote. Također tražim da novac od 30.000 KM koji je planiran za izgradnju javnog wc-a da se usmjeri za sanaciju puta Kalesija-Zelina-Jelovo Brdo – Gojčin i da se uredi pružni prelaz u Prnjavoru.

10:12 – Galib Softić (SDP) – Pored Hamzića mlina tražim da se izvrši nasipanje puta tzv. “tucanikom”. 2015. sam pokrenuo inicijativu da se odrede granice puta i to je urađeno, sada tražim da se taj put naspe jer vodi prema obradivim površinama. Ne trebaju mnoga sredstva i put bi svima dobro došao posebno mještanima MZ Prnjavor.

10:08 – Rašid Vildić (nezavisni vijećnik) – Za današnju sjednicu pripremio sam Inicijativu koja se odnosi na to “Kako zaustaviti pljačku RVI od strane Organizacije RVI u Kalesiji”. Moram da iznesem problem sa kojima se susreću RVI u Kalesiji. RVI u Kalesiji ima oko 530 i svi mi možemo, ali i ne moramo biti članovi Organizacije koja ima veliku potporu kako općine tako i kantona. Ova organizacija je izvršila pritisak na pojedine RVI da potpišu da se od njihovih primanja 1% odbija za rad organizacije. Sredstva na godišnjem nivou su preko 10.000 KM i ko raspolaže tim novcem, jedino je to poznato predsjedniku Organizacije RVI Kalesija. Ukoliko se u narednom periodu ovo ne rješi RVI će tužiti sve odgovorne, a šef Boračko invalidske zaštite to može zaustaviti.

10:06 – Počela je sjednica OV Kalesija na kojoj prisustvuje 22 vijećanika, tri vijećnika su opravdala izostanak Armin Karić, Enes Idrizović, kao i izostanak zbog edukacije dr.Dine Šmigalović. Usvojen je Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice OV Kalesija.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Fadil Alić za 10:00 sati je sazvao 4.redovnu sjednicu vijeća na kojoj će se raspravljati o 14 tačaka dnevnog reda.

About redakcija novina

Scroll To Top