Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Općinsko vijeće Kalesija izuzima imovinu kojoj je do sada koristio „Voćar“

Općinsko vijeće Kalesija izuzima imovinu kojoj je do sada koristio „Voćar“

Zemljoradnička zadruga „Voćar“ Kalesija raspolaže sa oko 700 duluma zemljišta. Uz to raspolaže i sa objektima koje, zajedno sa zemljištem, izdaje pod zakup i na taj način ostvaruje dobit. U sastav tog zemljišta ulazi i ono na kojem se nalazi pijaca u Tojšićima.

OV-Kalesija2

Često se na sjednicama Općinskog vijeća Kalesija raspravljalo o radu Zemljoradničke zadruge „Voćar“.  Jedno vrijeme menadžment „Voćara“ je podnosio izvještaj Vijeću o svome radu, ali se zadnjih nekoliko godina prestalo s tom praksom. Inače, prije rata „Voćar“ je bio u sastavu Radne organizacije ZZ “Jedinstvo” Kalesija. Kasnije, razdruživanjem od „Jedinstva“, Voćaru je pripalo 700 duluma državnog zemljišta i objekti koji su se nalazili na tom zemljištu.

 

Vijećnicima je smetalo što neko ko raspolaže sa tolikom državnom imovinom, ne podnosi izvještaje Vijeću. Zihnija Bošnjaković, direktor Voćara, pak, je smatrao da je na osnovu zakona o zadrugama Voćar privatna zadruga te da zemlja pripada samim zadrugarima, osnivačima zadruge. I zbog toga, smatrao je, ne treba da polaže račune Općinskom vijeću.

 

Dugo je bila enigma, zagonetka, ko su zadrugari, ko su osnivači Voćara. Bošnjaković nije želio da otkriva njihova imena pozivajući se na poslovnu tajnu.

 

Ipak, na nedavno održanoj sjednici Oćinskog vijeća, kada se ponovo govorilo o ovoj zadruzi, javnost je konačno saznala njihva imena. A to su  Sinanović Salih iz Miljanovaca, Kamerić Mumin iz Miljanovaca,  Imšić Husein iz Miljanovaca, Tubić Jakub iz Prnjavora i Ćatić Uzejir iz Vukovija.  Posljednja trojica više nisu među živima. Na istoj sjednici je donesena odluka da Općinsko vijeće izuzme zemljište kojim je raspolagao „Voćar“, te da se pripremi program korištenja tog zemljišta. Takva odluka bi trebala biti usvojena na narednoj sjednici OV Kalesija. Zihnija Bošnjaković, direktor Voćara smatra da iza odluke o izuzimanju zemljišta ne stoji potreba za razvojem poljoprivrede, već interesi pojedinaca i tojšićke pijace.

 

On se uporno poziva na zakon o zadrugama, prema kojem, kako tvrdi Bošnjaković, imovina zadruga pripada njenim osnivačima. S druge strane, Halil Aščić, općinski pravobranilac, tvrdi da Voćaru pripada samo ona imovina koju su sami kupili iz dobiti ostvarene poslovanjem zadruge. Bilo kako bilo, priča o Voćaru, umjesto vijećničkih klupa, mogla bi se preseliti u sudske klupe.

 Kalesija.com

About redakcija novina

Scroll To Top