Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Spisak studenata iz Kalesije koji su dobili stipendije od Ministarstva za boračka pitanja TK

Spisak studenata iz Kalesije koji su dobili stipendije od Ministarstva za boračka pitanja TK

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas Rang liste kandidata iz reda boračke populacije koji su aplicirali za stipendije koje dodjeljuje ovo ministarstvo. Ukupno planirana sredstva iznose milion KM, a raspodjela sredstava vršit će se linearno na članove porodica šehida – poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilisane borce, u omjeru 60% za studenate i 40% za učenike. Za studente koji su ostvarili pravo stipendija će iznositi 80,00 KM, dok je za učenike srednjih škola stipendija utvrđena u iznosu od 50,00 KM.

studenti

Studenti iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA

1. Minela (Ismet) Alibegović

2. Alma (Mirsad) Avdibašić

3. Lejla (Halil) Jahić

4. Jasmina (Sead) Javrić

5. Zijada (Zijad) Kulanić

6. Nihad (Zijad) Mujanović

7. Mirnela (Omer) Ročević

8. Amela (Sead) Kadrić

9. Almedina (Islam) Kunić

10. Meliha (Ibrahim) Hasanović

11. Nusret (Hamza) Barčić

12. Emina (Aljo) Ahmetović

13. Amela (Izet) Alić

14. Hava (Rasim) Kotorić

15. Meliha (Husejn) Mujanović

16. Sanela (Fikret) Sinanović

Učenici iz kategrije DEMOBILISANIH BORACA

1. Ramiz (Mirsad) Rožnjaković

2. Merjema (Izet) Mehmedović

3. Rasim (Sadik) Omerbegović

4. Almedina (Mensur) Hamzić

5. Aida (Rizah) Imamović

6. Samira (Salih) Pezić

7. Emina (Safet) Mehmdović

8. Mirnesa (Muhamed) Baručić

9. Emina (Mirzet) Bešlić

10. Eldar (Hasan) Smajić

11. Zehra (Zijad) Kulanić

12. Azra (Sead) Mujkić

13. Irfan (Ilfet) Habibović

14. Alen (Sead) Mujkić

15. Merima (Ibro) Ramić

16. Amela (Galib) Heljić

17. Belma (Himzo) Omervegović

18. Amila (Amir) Barčić

19. Haris (Huso) Hasanović

20. Nermina (Jusuf) Subašić

Studenti iz kategorije PORODICA ŠEHIDA

1. Nadira (Refik) Latifi

2. Nerma (Idriz) Zahirović

3. Nedžada (Nedžad) Bejhanović

4. Armin (Refik) Buljkić

5. Edina (Sulejman) Ibrahimović

6. Anel (Mensur) Imširović

7. Suad (Sead) Karić

8. Emina (Hajrudin) Đedović

9. Sedin (Edin) Hodžić

10. Sabina (Hajrudin) Malagić

11. Selma (Esad) Sačević

12. Saima (Adem) Šahinović

Učenici iz kategorije PORODICA ŠEHIDA

1. Šemsudin (Šemso) Alić

2. Nedim (Nedžib) Rahmić

Studenti iz kategorije RVI

1. Merima (Faruk) Halilović

2. Indira (Senad) Brđanović

3. Amela (Ekrem) Sinanović

4. Jasmina (Kasim) Suljić

5. Medina (Fahrudin) Husić

6. Admira (Ramiz) Jahić

7. Amer (Damir) Hukić

8. Amra (Hasan) Imamović

9. Amina (Ibrahim) Alić

10. Mirela (Enes) Mujkić

11. Naza (Šemsudin) Rizvić

12. Azra ( Hajrudin) Sakić

Učenici iz kategorije RVI

1. Medina (Safet) Avdić

2. Mirela (Nijaz) Hadžić

3. Sejdina (Salih) Hasanović

4. Izeta (Izet) Hujdur

5. Hajrudin (Muhamed) Husić

6. Almedina (Akif) Hasanović

7. Amel (Rahmo) Sarajlić

8. Hakija (Ahmet) Hodžić

9. Miralem (Samir) Imamović

10. Lejla (Senad) Alibašić

11. Armin (Nurija) Bektić

12. Rabija (Mehmed) Hamzić

13. Sevleta (Elvir) Mujanović

14. Maida (Miralem) Mujkanović

15. Ismet (Mevludin) Imšić

16. Nadija (Ćazim) Alić

17. Meliha (Mustafa) Đedović

18. Elvir (Izudin) Ćatić

19. Sumeja (Alija) Ćivić

20. Ismeta (Ismet) Merić

21. Merima (Salko) Zulić

22. Sabina (Rasim) Omerović

23. Midhat (Nihad) Selimović

24. Belma (Bilal) Alibašić

25. Lejla (Asim) Muratbegović

26. Malka (Rašid) Vildić

27. Azra (Kasim) Dropić

28. Muamer (Jahija) Alibašić

29. Tarik (Nijaz) Hodžić

30. Ibrahim (Muharem) Muharemović

31. Medina (Senaid) Herić

32. Adelina (Asmir) Halilčević

33. Melisa (Refik) Omerović

34. Mesud (Hariz) Mehmedović

Svi koji su konkurisali za dodjelu stipendija a nisu na spisku žalbu mogu uputiti Ministarstvu za boračka pitanja u Vladi TK u roku od osam dana počevši od danas.

KOMPLETNI SPISKOVI OSOBA KOJE SU DOBILE STIPENDIJE

 

About redakcija novina

Scroll To Top