Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Kalesija: Dodijeljeno još 7 stipendija studentima iz reda socijalno ugroženih kategorija

Kalesija: Dodijeljeno još 7 stipendija studentima iz reda socijalno ugroženih kategorija

Odlukom Općinskog načelnika naknadno je dodijeljeno još 7 stipendija studentima iz reda socijalno ugroženih kategorija. Na ovogodišnji javni poziv prijavilo se 88 studenata, od čega je 11 prijava odbačeno iz razloga neispunjavanja uvjeta konkursa ili zbog nepotpune dokumentacije. Komisijski je izvršeno rangiranje u skladu sa kriterijima, sačinjena je konačna rang lista po kojoj je odobreno 37 novih stipendija za akademsku 2016/2017. godinu.

Studenti koji su bili korisnici stipendija u akademskoj 2015/2016. godini, a koji su upisali narednu godinu, automatski su stekli pravo na stipendiranje za 2016/2017. godinu. To pravo je od 87 korisnika ostvarilo 52 studenata, dok je njih 16 završilo studije, a 21 obnovilo godinu.

Odlukom Općinskog načelnika naknadno je dodijeljeno još 7 stipendija studentima iz reda socijalno ugroženih kategorija i isplaćuju se iz budžetske rezerve, do Rebalansa budžeta i povećanja budžetske pozicije za stipendije.

Po Odluci Broj: 02-05-2-693-106/17. od 24.04.2017. godine dodijeljene su dvije stipendije, koje se isplaćuju iz budžetske rezerve:

  1. 1. Sakić Fejzulaha Azra iz Tojšića, student Medicinskog fakulteta, III godina
  2. 2. Mujanović Ibre Amra iz Kikača, student Medicinskog fakulteta, III godina

Po Odluci Broj: 02-05-2-693-107/17. od 11.05.2017. godine dodijeljeno je još pet stipendija, koje se isplaćuju iz budžetske rezerve:

  1. Alibašić (Bilal) Belma iz Dubnice, student Tehnološkog fakulteta I godina.
  2. Bukvar (Sinan) Elvedina iz Rainaca Gornjih, student Tehnološkog fakulteta II godina.
  3. Džafić ( Sinan) Amina iz Rainaca Donjih, student Medicinskog fakulteta I godina.
  4. Đedović (Mustafa) Meliha iz Brda, student fakulteta Islamskih nauka I godina.
  5. Imamović (Admir) Adna iz Vukovija Donjih, student Medicinskog fakulteta II godina.

 

opcina

About redakcija novina

Scroll To Top