Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Edis Mešić – Kandidat za OV Kalesija

Edis Mešić – Kandidat za OV Kalesija

EDIS MEŠIĆ dipl. ecc (oec)

edis mesic

Edis Mešić, rođen 31.5.1983.godine u Tuzli, opština Tuzla. Nakon završene osnovne škole u Gornjim Raincima, i Srednje ekonomske škole Tuzla (2002.godine), diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli 2006 godine i stekao zvanje diplomirani ekonomista, smjer finansije i računovodstvo. Oženjen, otac jednog djeteta. Do sada je radio na više rukovodećih funkcija (Bingo d.o.o. Tuzla; BQP Product d.o.o. Kalesija; Dulsey d.o.o. Kalesija), a trenutno radi na poslovima stručnog saradnika za finansijsko-računovodstvene poslove.

Do sada se nije bavio politikom, ali je ove godine odlučio da se aktivno uključi kako bi dao svoj lični doprinos poboljšanju cjelokupne situacije u državi počev od lokalnog nivoa. Edis Mešić nalazi se na Nezavisnoj listi – Sead Džafić pod rednim brojem 5. Duži niz godina član je različitih nevladinih organizacija od omladinskih društava, kulturno umjetničkih, humanitarnih pa do međunarodnih.
Obnaša funkciju sekretara u Udruženju „Korak“ Kalesija. Kroz nevladin sektor učestvovao je u realizaciji velikog broja projekata koji su doprinijeli boljim uslovima života mnogim građanima kroz svoj humanitarni rad (sve na volonterskoj osnovi). Dobitnik je raznih priznanja od strane lokalnih zajednica i organizacija, za svoj doprinos u poboljšanju uslova života kao društveno odgovorne osobe. Aktivno je učestvovao u pisanju projekata važnih za našu općinu, kao što je: strategija za mlade općine Kalesija sa akcionim planom 2011-2013, a trenutno učestvuje u projektu: Izrade akcionog plana za razvoj socijalne zaštite općine Kalesija, kao član nevladinog sektora.

Borit ću se Za jednakopravnost svih gradana naše općine i bolje i lakše uslove života. Nepravda je ono što me je i povuklo da se počnem baviti politikom i zato što smatram da Kalesija može puno više postići nego što je (nije) do sada.U načelu, sve se može, samo treba htjeti, ako i Vi građani to zaista želite, onda pokrenimo se zajedno i napravimo promjene za budućnost naše djece.

FB Stranica: Nezavisna lista – Sead Džafić

Pogledajte i emisiju “Na kahvi sa..” koju smo snimili sa Edisom Mešićem.

About redakcija novina

Scroll To Top