Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Usvojena odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija

Usvojena odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o rebalansu općinskog budžeta za 2013. godinu. Rebalansirani budžet iznosit će 6 miliona i 479 hiljada KM, što je za milion i 134 hiljade maraka manje u odnosu na usvojeni budžet općine Kalesija za 2013. godinu, koji je iznosio 7 miliona i 614 hiljada KM.vijece-1

Razlozi za drastično smanjenje budžetskih sredstava u ovoj godini su, kako je navedeno, sporiji rast poreznih prihoda, manji priliv tekućih potpora i grantova, izostanak kapitalnih primitaka i slabije ostvarenje sredstava na posebnom računu. Porezni prihodi će se ostvariti sa 91 %, tekuće potpore i grantovi sa 95 %, kapitalni primitci sa 41 %, a sredstva na posebnom sa računu sa samo 34 % planiranih sredstava.

vijece

Osim Odluke o rebalansu budžeta, usvojena je Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2014. godinu, Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2014.godini i Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu zajedničke komunalne potrošnje( ZKP) za narednu godinu.

vijece 1Općinsko vijeće još je razmatralo Informaciju o provođenju Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2013 godini i Informaciju o realizaciji projekata međunarodne pomoći i pomoći vladinih organizacija u toku ove godine u procesu povratka izbjeglih i raseljenih lica.

vijece 2

M. Zulić (Feral)

About redakcija novina

Scroll To Top