Aktuelno
You are here: Home / Bosna i Hercegovina / Istinska borba protiv AIDS-a: ISLAMSKI MORAL JE MEHLEM NAŠOJ OMLADINI

Istinska borba protiv AIDS-a: ISLAMSKI MORAL JE MEHLEM NAŠOJ OMLADINI

Prvi decembar se obilježava kao Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Tim povodom u mnogim bh. srednjim eaškolama održana su nekakva predavanja o temi  „Reproduktivno zdravlje-spolno prenosive bolesti“. Učenicima je podjeljen promotivni materijal, kako bi se dodatno informisali o tome, kako i na koji način se zaštiti od spolno prenosivih bolesti. U suštini, ovakva predavanja i ovakve akcije nisu borba protiv AIDS-a, već je zapravo promoviranje nemorala, bluda, razvrata među srednjoškolcima.

Neki roditelji su Medžlisu IZ Kalesija izrazili nezadovoljstvo ovakvim načinom obilježavanja Svjetskog  dana borbe protiv. Stav Vjersko-prosvjetne  službe  Medžlisa Kalesija u vezi sa ovim sažet je u  tekstu ” Islamski  moral je mehlem našoj omladini ” ( I i II DIO )

                  ISLAMSKI MORAL JE MEHLEM NAŠOJ OMLADINI

                                   I DIO

Naš Plemeniti Uzdržavatelj nam daje i život i smrt. Sa rođenjem djeteta rađaju se i ljudske osobine, i sasvim je prirodno, Allahov je emr da bude tako, što svako ljudsko biće ima instikte, emocije i nagon za uvažavanje i održanje u životu. Čovjek ima svoje tjelesne i duševne potrebe i one su jednako važne i snažno se uvjetuju.  Zanemarivanjem fizičke strane života, čovjek se pretvara u degenerika, a neispoljavanjem svoje duhovne strane, on redovito obolijeva i na srcu i na duši.

Ono što valja znati je to da islam ne stavlja zabrane na čovjekove emocije i strasti u granicama Allahovog zakona – Šerijata. Naprotiv, ova vjera podržava zakonsku reprodukciju ljudske vrste i zabranjuje celibat univerzalnoj zajednici muslimana. Musliman u svom šerijatskom privatnom bračnom životu izgrađuje i svoju čehru, svoje pounutrašnjenje, svoj identitet. U svom domu on po regulama islama formira situaciju svoga nefsa(strasti) i njegove realne potrebe. On tako čini iz razloga što mu je Muhammed a.s. ukazao da talambasanje tijelom i tjelesnim užicima ne vodi ničemu drugom doli neizvjesnostima i iskušenju. Gledanje strasti drugoga povećava se nivo strasti i kod njega samog. Otud islam strogo naređuje prikrivanje dunjalučkih strasti(naređuje tajnost bračne postelje), i to sve treba da nikada ne iskače iz postavljenih islamskih normi ponašanja.

Pa, kakav nam moral treba u naše muslimanske omladine? Moral naše muslimanske mladosti moralo bi da se stalno iznjedrava iz našeg plemenitog kućnog pounutrašnjenja, muslimanske tradicije privatnosti, iz same divne roditeljske legitimacije izrađene u fikhskoj radionici na principima islama, na zapovjednoj odrednici kur'anskoga harfa. Kada islamskim identitetom omladinska strast bude logovana i kada ona proistekne iz finih islamskih ponuda ponašanja, naša mladost u tom slučaju neće imati nikakve prilike da padne u kandže nemorala, koji čovjeka posigurno srozava na najnižu socijalnu ljestvicu.

  Stanje je alarmantno i šokatno

 Roditelje i njihove mlade potomke Kur'an a.š. stalno upozorava da ne kreću u rat protiv svoga srca i svoje duše. Strast jeste moćno oružje (šejtan je od vatre a i strast je vatra živa) kojim se hitro uništava plemenita nutrina kako mladog tako i svakog drugog čovjeka. Međutim, šta činiti i kako se držati i oduprijeti tom izazovu? Valja da se čovjek trzne i pogleda stvarnosti u oči. Red mu je da bolje čita stvarnost u kojoj jeste i on i naša današnja mlada generacija koja raste i stupa na pozornicu života. Stanje je zbog izazova svakodnevnice, uistinu, alarmantno i šokantno. Gubimo važno društveno tkivo zemlje Bosne, i ne samo Bosne. Ponude i izazovi našoj omladini su golemi i pregolemi, a omladina hoće da kuša sve voće i sve izazove. Sve što je glatko, slatko i slasno, današnja omladina hoće da proba, a sve je to grijeh, trenutno slatki a kasnije otrovni grijeh.

Proces obuhvatne mahale, odnosno proces globalizacije i globalnog sela, zahvaća sve nas, i to svakim danom sve više i više. Mi danas obično sve znamo, a, ustvari, dešava nam se da ponekad ništa razumno i korisno ne znamo i ne poznajemo. Uz postojanje dijela naše mladosti koja se snažno hrve na ispravnoj liniji islama, na drugoj strani imamo mutnu omladinsku bujicu koju vrlo lahko guta more duhovne ustajalosti, moralne dekadencije, sveprisutnog razvrata koji svoje sindžire na omladinski i mali veliki mozak natura.

 Naša muslimanska omladina ima šansu da bude bolja

  Naša muslimanska omladina ima šansu da bude bolja i dokraja popravljiva. Ona ima priliku da bude krjeposnija i čestitija od svojih starijih generacija, ali pod jednim uslovom koji obavezuje na kutarisavanje sljedećeg:

– da se muslimanska omladina kutariše obožavanja svoga tijela i tijela svojih trenutačnih simpatija (Allah se samo i jedino obožava), a to iz razloga što je čovjek ipak čovjek a nije hajvan;

– da se muslimanska omladina liši obožavanja materijanih stvari i materijalno – tehničkih izuma i obožavanja ljudi koji nude materijane izume u revoluciji novih otkrića;

– da se muslimanska mladost oslobodi obožavanja vlastitog i tuđeg pokvarenog i prljavog nefsa( strasti- šejtana što voli prljave radnje);

– da naša muslimanska omladina odustane od robovanja fesadu (neredu) koji se nudi putem žute štampe i elektronskih medija svih vrsta, jer sredstva informisanja, pored one pozitivne strane, uveliko doprinose da preko oboljelog pojedinca obole i mnogobrojne nacije i svijet u cjelini, a naša omladina je uglavnom protagonist mnogo toga.

Dragi Bog dž.š. je stvorio ljubav i kada volimo moramo da volimo kao ljudi, kao veličanstvena stvorenja našeg Halika dž.š., a ne kao najobičniji hajvani. Čovjek ima svijest i savjest, a životinjama jedno od toga nedostaje.

omladina

                                                              II DIO

 Sa stanovišta plemenitog islama, ljubav je prefinjeno emocionalno stanje koje proizilazi iz nježnog srca i plemenite duše i svjedoči se iz tog čovjekovog pounutrašnjenja prema vani i upućuje se odabranim i ciljanim osobinama ličnosti.(Katkada je tijelo samo obična ljuštura, makar i lijepo bilo, ako iz njega zaudara šejtan i njegova vesvesa – došaptavanje) U islamu se, prije svega, voli zbog osobina pounutrašnjenja, zbog ljepote srca i duše, pa tek onda zbog vanjštine, koja igra određenu ulogu kod približavanja dva bića jedno drugom. Bez moralnih iskonskih vrijednosti i plemenite vjere u Boga dž.š. i Njegove zabrane, brzo se upada u provaliju smutnje, strasti, razuzdanosti.

Na desetine mladića dosad me pitalo da li je po islamskom učenju dozvoljena razmjena poljubaca dvoje zaljubljenih, a nevjenčanih. Morao sam im stalno ponavljati jedno te isto i davati istovjetan odgovor: Usne nisu ničim prekrivene i izolirane. Poljubac u zabranjenom vremenu ( u vremenu tzv. ašikovanja) isti je kao kad kakav nevješt električar pravi produžni kabal od oštećenih žica a ne vidi gdje su te žice ogoljele, i spojem neizoliranog neizostavno dođe do elektro-kuršlusa. Do iste situacije dolazi i kada se dvoje mladih neuredno dodiruju. A s tim u vezi bitno je stalno imati na umu da je Allah dž.š. strogo naredio:

Ve la takrebuz-zina…

Ne prikučujte se bludu…!

 Neizbježna propast

  Dakle, Kur'an a.š. nas uči da javno i bez sklopljenog braka približavanje, zaljubljene vodi u dublju strast, blud, zinaluk. Po islamskim pravilima, postoji pozitivna i snažna preventiva, i islamski moral počiva na principima zaštite zdravlja svakog pojedinca. Kod nemuslimanskih naroda nemoral je vrlina i ta se vrlina štiti. Čime se štiti ta takozvana vrlina? Budući da nemuslimanski narodi gledaju na moralne vrijednosti drugačije, kod njih nema ničeg preventivnog i snažnog za očuvanje zdrave ljudske ličnosti.

Velika je razlika između islamskog preventivnog i neislamskog prezervativnog, pa otud i osuda svih onih bjelosvjetskih vagabunda koji su više puta po školama, gdje su čisto muslimanske sredine, dijelili našoj djeci prezervative i na taj način ih pozivali u njihov ”moral” a naš islamski totalni nemoral, koji vodi u neizbježnu propast. Islamski propisi o upoznavanju budućih bračnih drugova štite cijeli ljudski organizam kroz vrijeme njegovog trajanja, a njihov moral, kako kažu neki bh. glumci na televiziji bosanskoj, samo glavu čuva. (cirkus od glumaca, cirkus od televizije – umjesto da se problem nemorala temeljito rješava, bh. društvo taj nemoral podupire).

Omladina koja se preslobodno ponaša sama sebe kroz druženja u kafićima do kasnih noćnih sati (ili ranih jutarnjih), kroz gledanje kućnih kina, bludnih filmova, internetskih sadržaja i sl. do udetalje izanalizira, sve neprincipijelno okuša, pa kasnije tu skladnog bračnog života i nema, ali u budućih zdravih potomaka. Ono što je na nedozvoljen način prije braka upoznato, u braku uopće nije zanimljivo(baš kao djetetu raspakovano kinder jaje).

 Ne obračunavajte sa ljudima, već samo sa vašim vlastitim slabostima

 Islamska omladino današnjice, koristite sva tehnološka dostignuća i školujte se (to vam islam zapovijeda), školujte vaše srce, dušu i razum.. Izlazite vi i na javna mjesta, ali samo ona na kojima se ne krši islamska moralna norma. Neka vaši izlasci budu ustajanje prema Allahu dž.š. i tako će vaše djelovanje, bez obzira da li živjeli u Njujorku, Vlasenici, Čikagu, Londonu, Kalesiji, Sent Luisu, Prijedoru, Livnu, Kuala Lumpuru i drugim mjestima, biti pravi kontakt s Allahom koji će vas dići iz kolijevke vašeg tijela i iščupati iz eventualnih sivih poriva. Niko ne treba osporavati vaša mjesta sastajanja, ali se uvijek mogu osporavati vaša ponašanja na tim mjestima. Uz sve to, valja vam se naoružati islamskom izdržljivošću i oprezom, brigom o sebi, vođenjem računa o sebi. Vi morate biti najzdraviji dio društva, jer preko strasti i raznih ičkija dolazi do neizlječivih bolesti. I nemojte nam biti bolesni kad vam Kur'an a.š. lijek nudi. Bez ikakvih izuzetaka, recept kur'anski za sve nas mora da glasi: ”Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje (to im je moralno čišće), jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. I reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo pokazivati muževima svojim….” (En-Nur,30. i 31.ajet).

Islamsko znanje se ne smije čuvati za pojedinca. Znanje o islamskom moralu je opće blago univerzalne zajednice muslimana. Na korisno znanje obavezno zekat treba dati. Za ono što znam ove godine, želim izdvojiti dio zekata i na taj način dati vam islamske moralne direktive, jer zekat na znanost je znanje i vama pokloniti. Vi, draga omladino, nikada se ne obračunavajte sa ljudima, već samo sa vašim vlastitim slabostima. Lijek je baviti se sobom i svojim nefsom. ( E. A. )

About redakcija novina

Scroll To Top