Aktuelno
You are here: Home / Kalesija / Osnovana Radna grupa stanovnika Dubnice koja će pomoći pri izgradnji džamijsko-edukativnog kompleksa

Osnovana Radna grupa stanovnika Dubnice koja će pomoći pri izgradnji džamijsko-edukativnog kompleksa

Građevinski odbor za izgradnju Džamije sa edukativnim centrom i kućom za imama u naselju Dubnica nedavno je imenovao Radnu grupu stanovnika Dubnice koja će pomoći pri izgradnji džamijsko-edukativnog kompleksa u ovom naselju.

Građevinski odbor za izgradnju Džamije sa edukativnim centrom i kućom za imama u naselju Dubnica tokom proteklih mjeseci aktivno je radio na realizaciji projekta izgradnje džamijsko-edukativnog centra u Dubnici. U proteklom periodu, od početka realizacije projekta, pribavljene su neophodne dozvole i saglasnosti, te je izvođač radova u mjesecu augustu otpočeo sa zemljanim radovima, a nešto kasnije i sa građevinsko-betonskim radovima na objektu.

Posredstvom Rijaseta IZ u BiH i Muftijstva tuzlanskog obezbjeđen je donator. Porodica rhm. Abdullaha bin Mominaha iz Mekke, njegova udovica i djeca, za potrebe džamijsko-edukativnog kompleksa u Dubnici donirat će većinu sredstava kojima će biti izgrađen džamijski kompleks, te će ovaj vakuf nositi ime rhm. Abdullah bin Mominah, pred čiju dušu njegova djeca i njegova udovica doniraju sredstva za izgradnju džamijsko-edukativnog centra.

Pored navedene donacije, za dovršetak svih radova potrebno je obezbjediti preostala neophodna sredstva kako bi džamijsko-edukativni kompleks u Dubnici u potpunosti bio funkcionalan.

Građevinski odbor za izgradnju Džamije sa edukativnim centrom i kućom za imama u naselju Dubnica nedavno je imenovao Radnu grupu stanovnika Dubnice koja će pomoći pri izgradnji džamijsko-edukativnog kompleksa u ovom naselju.

Radnu grupu čine:

1. h. Suljo Arnaut, član Građevinskog odbora
2. Nisvet Mujanović, član Građevinskog odbora
3. Ismail Mehmedović, inkasant
4. Rahman Smajlović
5. Fejzo Mujanović
6. Rusmin Karahasanović
7. Naza Salkić

Za predsjednika Radne grupe imenovan je (od strane članova Radne grupe) h. Suljo Arnaut, vakif zemljišta na kojem se gradi džamijski kompleks, a Nisvet Mujanović za potpredsjednika.

Ciljevi i zadaci u radu imenovane Radne grupe jesu koordinacija između stanovnika Dubnice s investitorom i izvođačima radova. S tim u vezi imenovani članovi Radne grupe, koji su drage volje prihvatili da budu dio ovog tijela, već su najavili kako će pružiti svu potrebnu pomoć u realizaciji projekta izgradnje džamijsko-edukativnog kompleksa u Dubnici.

About redakcija novina

Scroll To Top